Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-01

HANZA Group: HANZAs spridningsemission har registrerats

HANZA Holding AB (publ) har nu registrerat sin spridningsemission.
HANZA har tillförts 22 MSEK före transaktionskostnader och drygt 1
500 nya aktieägare.

Spridningsemissionen på 22 MSEK genomfördes i samband med notering av
aktien på Nasdaq OMX First North för att öka antalet aktieägare och
resulterade i drygt 1 500 nya aktieägare. Bolaget har erhållit 22,0
MSEK före transaktionskostnader.

Antalet aktier i HANZA ökar genom spridningsemissionen med 757 180 och
uppgår till totalt 7 243 500 efter registreringen. Aktiekapitalet
ökade med 75 718 och uppgår efter registrering till 724 350 SEK.

Bolaget inväntar betalning för 820 aktier (24 KSEK) som tecknats i
emissionen. Dessa aktier förväntas registreras inom kort.

____________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, erik.stenfors@hanza.com, tel. 0709-50 80 70

Lars Åkerblom, CFO, lars.akerblom@hanza.com tel 0707-949878

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 1 juli 2014 kl. 11.00 Avanza Bank är HANZAs
certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning.
Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att
leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik,
kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till
ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige,
Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland kunderna finns
ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab
Defense. www.hanza.com .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanzas-spridningsemission-har-re...
http://mb.cision.com/Main/6093/9610711/262720.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.