Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-30

Havila Shipping ASA : Regnskap første kvartal 2014

Sammendrag

Havila Shipping ASA hadde et resultat før skatt på NOK 41,9 mill i 1. kvartal
2014, mot NOK -19,6 mill i 1. kvartal 2013.

Totale inntekter og gevinster var NOK 378,5 mill i 1. kvartal 2014 mot NOK
330,4 mill for tilsvarende periode i fjor

Rederiet hadde 27 fartøy i drift pr. 31.03.2014. Fire av fartøyene opereres
av det 50 % eide selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore. Fortsatt er ett
fartøy innleid på bareboat.

Spotmarkedet for offshore service fartøyer har i 1.kvartal til tider vært
bedre enn forventet. Aktiviteten har vært god, men dels preget av mange
tilgjengelige fartøyer. Utnyttelsen var 94 % i 1.kvartal for flåten totalt,
med snittrater for fartøyer i spotmarkedet på høyde med gjennomsnittet i
markedet.

RESULTAT 1. KVARTAL 2014

Totale inntekter og gevinster for 1. kvartal i 2014 var NOK 378,5 mill (NOK
330,3 mill).
Totale driftskostnader for 1. kvartal 2014 var på NOK 194,8 mill (NOK 190,2
mill).
Driftsresultat ble NOK 121,1 mill for 1. kvartal 2014(NOK 89,0 mill).
Avskrivninger for 1. kvartal 2014 var på NOK 62,6 mill (NOK 51,2 mill).
Netto finansposter i 1 kvartalet 2014 var NOK -81,5 mill (NOK -108,5 mill).
Resultat før skatt ble NOK 41,9 mill for 1. kvartal 2014 (NOK -19,6 mill).

Balanse og likviditet pr 31.03.14

Basert på megleranslag pr. 31.12.13 hadde flåten ved utgangen av Mars en
markedsverdi på NOK 8 347,0 mill. Dette gir en verdijustert egenkapitalverdi
på NOK 97 pr aksje. Bokført verdi på flåten var NOK 7 489,3 mill. Bokført
egenkapital pr aksje er NOK 68.

Sum omløpsmidler var NOK 967,3 mill pr. 31.03.14, hvorav bankbeholdning
utgjorde NOK 531,5 mill (herav NOK 2,0 mill bundne). Pr. 31.03.13 var sum
omløpsmidler NOK 830,6 mill, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 381,9 mill
(hvorav NOK 1,8 mill bundne).

Netto kontantstrøm fra drift pr. 31.03.14 var NOK 26,0 mill (NOK -12,3 mill).
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -36,5 mill (NOK 55,3 mill).
Betaling av ordinære avdrag, opptak av lån og utgjør nettoendring fra
finansieringsaktiviteter på NOK 139,7 mill (NOK -162,8 mill).

Total rentebærende gjeld pr. 31.03.14 er NOK 6068,2 mill. Dette inkluderer
obligasjonslån på NOK 1 914,8mill hvorav NOK 714,8 mill er sikret. Av
rentebærende gjeld er 11,2 % USD lån, mens resterende lån er nominert i NOK.
Neste års avdrag på gjeld er klassifisert som kortsiktig forpliktelse i
henhold til IFRS, og beløper seg til NOK 652,2 mill, hvorav ca NOK 483,1 er
årlige avdrag på lån.

Flåte

Havila Shipping ASA driver pr i dag 27 fartøyer. Fire av fartøyene opereres av
joint-venture selskapet, Posh Havila Pte Ltd, i Singapore. Ett fartøy er leid
inn på bareboat. I flåten er det 14 plattform forsynings fartøy, 9
ankerhåndteringsfartøy, 3 subsea og 1 beredskapsfartøy

Ansatte

Havila Shipping ASA har i dag ca 800 sjøfolk og 45 ansatte i administrasjonen.

Kontakt:
Adm dir Njål Sævik +47 909 35 722
Finansdir Arne Johan Dale +47 909 87 706
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Presentasjon
http://hugin.info/138738/R/1781466/609505.pdf
Kvartalsrapport
http://hugin.info/138738/R/1781466/609556.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

HUG#1781466

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.