Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-18

H&D Wireless AB: H&D Wireless har förvärvat majoriteten i MVV Holding.

Nasdaq First North-listade H&D Wireless har genomfört förvärvet
motsvarande 52,85% av aktierna i MVV Holding AB från KUREN AB med
egna aktier. Utspädningen, inkluderat förvärv av resterande aktier i
MVV, beräknas komma att uppgå till ca 7%. Köpet godkändes på en extra
bolagsstämma i fredags 15 mars. MVV Holding AB säljer produkter och
tjänster inom fordonsindustrin och redovisade 2018 en försäljning på
35MSEK. Bolagens erbjudanden kompletterar varandra väl och förväntas
ge goda synergier. MVV konsolideras från kv 2 2019 och H&D Wireless
koncernen beräknar en omsättning om 50 MSEK på rullande 12 månaders
basis med förvärvet inkluderat.

MVV grundades 1990 och har sedan starten levererat kvalificerade
produkter och tjänster inom effektiva industrialiseringsprocesser.
Bolaget är en nischad leverantör med fokus på globala kunder, i
första hand verksamma inom fordonsindustrin. Bland bolagets kunder
kan nämnas Volvo AB, Volvo Car Corporation AB, Parker Hannifin AB,
Borg Warner AB och Nevs AB. MVV erbjuder följande :

· Casat™ - en molnbaserad plattform för MES (manufacturing execution
system) som erbjuds i samarbete med Oracle. Version 3 har varit i
drift hos 5 stora verkstadsbolag sedan 2014 och har Casat har totalt
omsatt 21MSEK senaste 12 åren. En vetenskaplig studie från Chalmers
utser plattformen och arbetssättet som plattformen medför till "State
of the art". Vidare kan nämnas att bolaget och dess medarbetare
erhöll Monteringsforums pris 2017 för samarbetet med Volvo Penta.

· Produktionsexperter för produktionsberedning som erbjuds genom
konsultverksamheten, inriktad mot nämnda kundsegment och har omsatt
640MSEK sedan starten 1990. De har mycket djup och långtgående
kompetens inom tillverkningsmetoder i fordonsindustrin och står för
majoriteten av intäkterna inom MVV.

· Ett koncept kallat för MVV Collaborative concept. Används i en
monteringslina eller enskilda stationer för maskinförsörjning och man
har genom ett samarbete med Universal Robots möjligheten att erbjuda
utrustning för Collaborativa robotenheter under slogan "Cobot station
på 48 timmar". De första leveranserna har skett till Volvo Cars som
nu börjat använda dom i sin utbildningsanläggning. Här har man
levererat många kundanpassade industrilösningar under 22 år man varit
verksamma och omsatt ackumulerat 190MSEK.

De två bolagen ser tydliga möjligheter med en gemensam produktplan för
tillverkande industri som har stor potential att möta många av de
frågeställningar som svensk och europeisk industri har framför sig
där man nu sätter in stora resurser för att digitalisera och
effektivisera, dvs som allmänt benämns Industry 4.0 och Smart
Factory. Synergierna kan sammanfattas med:

· MVVs konsulttjänster inom MVV International kommer att tillföra
både omsättning och vinst till HDW koncernen. Här kommer vi undersöka
möjligheten till geografisk expansion tex i Mälardalsområdet.

· MVV och HDW har samma kundbas men konkurrerar inte utan
produkterna kompletterar varandra. MVV har en mjukvaruprodukt,
Casat™, för monteringslinan och HDW har ett positioneringssystem
GEPS™ för hantering av materialet till monteringslinan och de två
systemen kan dra stor nytta av realtidsinformationen mellan varandra
och kan även till en del kunder erbjudas som ett paket på sikt.
Casat™ 4.0, som släpps 2019 beräknas tillföra en betydande
omsättningsökning från 2020. Här har man redan lämnat den tyngsta
delen av investeringsfasen bakom sig och är i fälttester hos kund.
Båda produkterna Casat och GEPS erbjuds som licenser varför
ordervärdet kommer överstiga omsättningen vid varje
rapporteringsperiod med 1-5x beroende på kontraktslängd i varje fall.

· MVVs kunder har på kort sikt ett snabbt ökande behov av IoT
lösningar för maskin och processövervakning vilket förväntas ge en
ökad försäljning av IoT enheter redan 2019.

· MVV Industry Labs -Lång erfarenhet av automationslösningar och har
nu kombinerat detta genom MVV Collaborative concept som har lämnat
sin utvecklingsfas och går in i en kommersiell fas med ökade intäkter
redan 2019. Kombination med HDW IoT samt realtidspositionering ses
som ytterligare möjligheter.

Citat av Pär Bergsten

"Jag är mycket glad över att kunna göra gemensam sak med MVV som har
en stark bakgrund, kompetens och existerande affärer inom många av de
kunder som vi ser som våra målkunder. Vi ser också stora möjligheter
att skapa nya affärer där respektive produkter integreras och kan ge
ett bredare erbjudande."

Citat av Sören Gustafsson

"MVV ser ett snabbt växande behov av bredare kompetenser inom IoT och
relaterade tjänster inom tillverkningsindustrin. H&D Wireless har
kunnat visa oss på tydliga samordningsvinster mellan bolagen vilket
enligt min bedömning är nödvändigt för båda bolagen. Vi ser därför
fram mot att snabbt kunna utforma en gemensam strategi för att skapa
en stark position i ett snabbt växande segment."

H&D Wireless har betalat 4,1MSEK för KUREN ABs hela innehav i MVV
Holding. Köpeskillingen motsvarar att för 2,639752 MVV aktier
erhåller man 1 HDW aktie som en fast kvot. Övriga aktieägare i MVV
Holding AB kommer att erbjudas samma villkor. Bolagets avsikt är att
förvärva samtliga aktier för att därefter avnotera målbolagets aktie
från NGMs handelsplats.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 08:00 CET den 18 mars 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless AB
Pär Bergsten, CEO.
tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460
Email: investors@hd-wireless.se or sales@hd-wireless.se Web:
www.hd-wireless.com

MVV Holdings AB
Sören Gustafsson, VD
Tel:0709-220711 or email: soren.gustafsson@mvv.se Web:
www.mvvinternational.com

Om H&D Wireless
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom
Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med
molnplattformarna Griffin® IoT plattform samt GEPS™. H&D Wireless
grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter
hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget
utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar
fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av
material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS
(Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan
december 2017 noterad på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA
Sweden AB som Certified Advisor. www.fnca.se FNCA +46(0)8-528 00 399,
info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/h-d-wireless-ab/r/h-d-wireless-har-forvarvat-...
https://mb.cision.com/Main/15814/2765057/1008758.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.