Du är här

2018-08-09

HEBA: Delårsrapport januari-juni 2018HEBA Fastighets AB (publ)

HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 24%. Under
andra kvartalet har HEBA tecknat avtal om förvärv av två
nybyggnadsprojekt, dels 142 hyreslägenheter i Täby Park, dels 85
ungdomslägenheter i Hökarängen.

· Hyresintäkterna uppgick till 185,9 (160,5) Mkr
· Driftsöverskottet uppgick till 119,5 (98,9) Mkr
· Förvaltningsresultatet uppgick till 79,6 (64,3) Mkr
· Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 72,6 (125,2) Mkr och
på räntederivat till 1,1 (9,4) Mkr

· Periodens resultat uppgick till 198,5 (155,7) Mkr, vilket
motsvarar 4,81 (3,77) kr per aktie

· Det egna kapitalet var 4 417,4 (4 081,0) Mkr motsvarande en
soliditet om 48,5 (51,7) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten
efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 63,3 (59,8) Mkr

· Substansvärdet uppgick till 135,8 (125,3) kr per aktie
- HEBA levererar ytterligare en stark delårsrapport. I en tid där
bostadsrättsmarknaden är mycket osäker, är efterfrågan på hyresrätter
och hyresfastigheter mycket hög. Det är vår förhoppning att vi under
hösten kan erhålla några nya markanvisningar, antingen egna eller
genom samarbetsprojekt. Hösten för HEBA ser spännande ut, säger
Patrik Emanuelsson.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm den 9 augusti 2018

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av VD Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50

www.hebafast.se

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018 kl
12.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heba/r/delarsrapport-januari-juni-2018heba-fas...
http://mb.cision.com/Main/1260/2589192/889015.pdf
http://mb.cision.com/Public/1260/2589192/a5e6a9cc6ca4f380.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.