Du är här

2017-08-22

Heimstaden: Delårsrapport januari-juni 2017

· Periodens hyresintäkter ökade till 880 mkr (395)
· Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,3 procent (99,7)
· Driftnettot ökade totalt till 440 mkr (201)
· Finansnettot uppgick till -188 mkr (-54)
· Förvaltningsresultatet ökade till 233 mkr (188)
· Värdeförändring i fastigheter uppgick till 928 mkr (370)
· Värdeförändring i derivat uppgick till 3 mkr (-17)
· Periodens resultat ökade till 967 mkr (469)
· Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 3 802 mkr (3 356) och
avyttringar uppgick till 426 (135)

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 57 kr (36)
"Heimstadens första halvår har präglats av stark tillväxt. Förvärv och
tillträde har skett av fastigheter i Norrköping, Uppsala, Lund,
Falköping i Sverige samt i Köpenhamn, Danmark. Avtal om större
förvärv har skett med kommunala bostadsbolagen i Umeå och Linköping.

Dessutom avtalades det om ett utökat samarbete med Alecta i det
gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB. Införsäljning av
Heimstadens direktägda fastigheter i Köpenhamn och i Sverige samt
Alectas direktägda bostadsfastigheter i Stockholm, sker till
Heimstaden Bostad. Detta kryddas med förvärv av attraktiva lägenheter
i Oslo, fastigheter som säljs av Heimstadens systerbolag Fredensborg
Eiendomsselskap AS", säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

"Det gläder mig att vi nu samlar allt vårt fastighetsägande under
"Heimstadenflaggan", ett ägande som kommer att omfatta tre nordiska
och starkt växande huvudstäder, Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt de
större regionstäderna och tillväxtmarknaderna i Sverige", fortsätter
Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall VD 0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm vVD 0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen
äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och
Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad
i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark
lokal närvaro. Heimstaden har ca 21 800 lägenheter och ett
fastighetsvärde om ca 30,8 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq
Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se
www.heimstaden.com.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
samt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2017 kl. 08:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på
Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är
Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heimstaden/r/delarsrapport-januari-juni-2017,c...
http://mb.cision.com/Main/11054/2330485/711959.pdf
http://mb.cision.com/Public/11054/2330485/8366556711244ea1.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.