Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Heimstaden: Delårsrapport januari-september 2017

· Periodens hyresintäkter ökade till 1 350 mkr (657)
· Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,2 procent (99,6)
· Driftnettot ökade totalt till 718 mkr (352)
· Finansnettot uppgick till -299 mkr (-97)
· Förvaltningsresultatet ökade till 383 mkr (302)
· Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 413 mkr (1 721)
· Värdeförändring i derivat uppgick till 13 mkr (-4)
· Periodens resultat uppgick till 1 457 mkr (1 586)
· Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 8 875 mkr (4 151) och
avyttringar uppgick till 667 (180)

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 87 kr (104)
"Den 10 oktober genomförde vi det utökade samarbetet med Alecta i det
gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB. En transaktion som i
korthet innebär att fastigheter i Danmark, Norge och Sverige hamnar
under ett gemensamt holdingbolag, med ett ägande som skapar kraft och
dynamik i att agera långsiktigt, omtänksamt och hållbart, men även
kraftfullt och expansivt när rätt tillfälle ges", säger Patrik Hall,
VD Heimstaden.

"Att Heimstaden blivit ett nordiskt bostadsbolag skapar trygghet och
flexibilitet. Vi kan agera på en större arena, därmed parera för
olika politiska utspel och regleringar, som påverkar fastighetspriser
och lönsamhet, helt enkelt minimera risk och öka stabilitet för både
oss och våra kunder", fortsätter Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall VD 0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm vVD 0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen
äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och
Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad
i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark
lokal närvaro. Heimstaden har ca 23 500 lägenheter och ett
fastighetsvärde om ca 36,5 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Premier och obligationer på Nasdaq
Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se
www.heimstaden.com.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08:00 CET. Heimstadens
preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM
PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heimstaden/r/delarsrapport-januari-september-2...
http://mb.cision.com/Main/11054/2377314/742825.pdf
http://mb.cision.com/Public/11054/2377314/bef1ae39b029248a.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.