Du är här

2017-08-22

Heimstaden: Heimstaden AB (publ) emitterar ytterligare företagsobligationer om 400 miljoner SEK

Heimstaden AB (publ) ("Heimstaden" eller "Bolaget") har beslutat att
emittera icke säkerställda företagsobligationer på den nordiska
marknaden under sitt utestående obligationsprogram 2017/2021.

I maj tidigare i år emitterade Bolaget företagsobligationer om 850
miljoner kronor under ett obligationsprogram om 1 250 miljoner kronor
med förfall i maj 2021. Heimstaden har nu beslutat att emittera
ytterligare företagsobligationer om motsvarande 400 miljoner kronor
under obligationslånets ram.

Emissionsdatum väntas bli 25 augusti 2017 och emissionen av
obligationer sker till ett pris om 100,125 motsvarande en rörlig
ränta om Stibor 3m + 3.10% (inklusive ett Stibor golv på 0). Bolagets
totala mängd utestående icke-säkerställda obligationer kommer då att
uppgå till 2 500 miljoner kronor. De befintliga obligationerna är
noterade på Nasdaq Stockholm och Bolaget kommer ansöka om att även de
nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet,
inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt
fastighetsbestånd.

Carnegie Investment Bank AB har medverkat som finansiell rådgivare och
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har medverkat som legal rådgivare i
samband med emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD 0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com

Adam Lindh, Finanschef 0708-83 96 74 adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen
äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och
Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad
i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark
lokal närvaro. Heimstaden har ca 21 800 lägenheter och ett
fastighetsvärde om ca 30,8 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq
Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se
www.heimstaden.com.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 16:30 CET. Heimstadens
preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM
PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heimstaden/r/heimstaden-ab--publ--emitterar-yt...
http://mb.cision.com/Main/11054/2330752/712440.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.