Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-24

Heliospectra: Heliospectra har ingen kapitalbrist

HELIOSPECTRA HAR INGEN KAPITALBRIST

Styrelsen i Heliospectra konstaterar att någon faktisk kapitalbrist inte föreligger vare sig per 2016-09-30, dessförinnan eller under återstående tid fram till emissionen. Förutsättningarna för fortsatt drift har således inte vid något tillfälle under perioden kunnat ifrågasättas.

Styrelsen har inför upprättandet av kommande kvartalsrapport haft anledning att befara att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Som en säkerhetsåtgärd har styrelsen, i enlighet med Aktiebolagslagen 25 kap 13 , omedelbart initierat processen med att upprätta kontrollbalansräkning.

Styrelsen har konstaterat att eget kapital per 2016-09-30 inte understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet enligt den kontrollbalansräkning som även granskats av bolagets revisor.

Under oktober månad 2016 har bolagets huvudägare lämnat kapitaltäckningsgarantier som garanterar att eget kapital inte vid något tillfälle understiger det registrerade aktiekapitalet. Garantierna gäller fram till den tidigare kommunicerade emissionen som är till fullo garanterad av en av huvudägarna.

Således kan styrelsen konstatera att någon faktisk kapitalbrist inte föreligger vare sig per 2016-09-30, dessförinnan eller under återstående tid fram till emissionen. Förutsättningarna för fortsatt drift har således inte vid något tillfälle under perioden kunnat ifrågasättas.

Bolaget har kallat till bolagsstämma den 8 november 2016 där fråga om företrädesemission om ca 91 miljoner kronor ska behandlas. Företrädesemissionen är garanterad av en av Heliospectras aktieägare och de tre största ägarna har åtagit sig teckningsförbindelser. Beslut om företrädemissionen kommer stärka Heliospectras balansräkning.

Mer information om Heliospectra
Läs mer på www.heliospectra.com/blog https://www.heliospectra.com/blog
Följ @Heliospectra https://twitter.com/heliospectra på Twitter
Gilla Heliospectra på facebook.com/heliospectra https://www.facebook.com/heliospectra/

Göteborg, Sverige den 24 oktober, 2016

För mer information kontakta:
Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com mailto:staffan.hillberg@heliospectra.com

G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se http://www.gwkapital.se

www.heliospectra.com http://www.heliospectra.com

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 oktober 2016 kl.09.00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Heliospectra Pressrelease 2016-10-24 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18861

Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com http://www.heliospectra.com ) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se http://www.welandstal.se , Industrifonden www.industrifonden.se http://www.industrifonden.se , Midroc www.midroc.se http://www.midroc.se , Avanza Pension www.avanza.se http://www.avanza.se .

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.