Du är här

2018-08-17

Heliospectra: King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) väljer Heliospectra för nytt speed breeding program

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 17 augusti 2018

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO),
världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och
kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från King
Abdullah University of Science and Technology (KAUST), ett privat
internationellt universitet beläget vid Röda havet. Det
prestigefyllda universitetet startar ett nytt forskningsprogram för
"speed breeding" (accelererad växtförädling) och har valt
Heliospectras fullt kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning samt
HelioCORE™ kontrollsystem för att belysa deras växthus. Ordern
värderas till cirka 540 000 kronor (58 700 USD).

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), fungerar
som en katalysator för innovation, ekonomisk utveckling och socialt
välstånd i Saudiarabien och resten av världen. Då odlare i regionen
hanterar tuffa miljöförhållanden dagligen, arbetar KAUST växtforskare
med att förädla plantor för ökad tolerans mot olika miljöbelastningar
och skapa ett hållbart jordbruk i regionen. Det nya speed
breeding-programmet arbetar för att påskynda växtforskning och
förädlingen av nya mer resistenta arter genom att snabba på
plantornas tillväxt.

- Att förädla grödor och göra dem mer resistenta och produktiva är
avgörande för att säkerställa den globala livsmedelssäkerheten. Det
kan dock ta tid att utveckla nya arter, förebygga sjukdomar och
avsevärt förbättra grödors avkastning, säger Mark Tester professor,
Plant Science KAUST. Speed breeding i kombination med LED-belysning
och annan beprövad teknik säkerställer en snabb framtagning av nya
arter och resultat efter bara några veckor.

- Internationellt används Heliospectras LED-belysningslösningar idag i
ett flertal forskningsprogram inriktade på speed breeding, där våra
produkter framgångsrikt har snabbat på skördecykler och ökat
avkastningen. KAUST gör ett imponerande arbete som tacklar viktiga
miljöutmaningar på plant-nivå och vi är stolta över att delta i deras
arbete för ett hållbart jordbruk, säger Ali Ahmadian VD Heliospectra.

Heliospectras ELIXIA LED-belysningslösning skapar tydliga
affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i
världen. Den helt justerbara LED-belysningen kommer att användas
tillsammans med Heliospectra's HelioCORE™ kontrollsystem. HelioCORE
automatiserar och ger forskare full kontroll över deras
forskningsprojekt samtidigt som den förbättrar växternas kvalitet och
påskyndar produktionscyklerna, för konsekvent och standardiserad
avkastning.

Leverans kommer att ske och ses i räkenskaperna under fjärde kvartalet
2018.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |
ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North
- www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har
branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus
och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell
odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och
kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla
helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att
producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt
näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre
hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och
har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i
dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget
är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras
första investerare Weland Steel
(http://t.sidekickopen04.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5X...),

(http://t.sidekickopen04.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5X...)och

(http://t.sidekickopen04.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5X...)Midroc
New Technology
(http://t.sidekickopen04.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5X...).
För mer information, se www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för
branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller
utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 17:e augusti 2018 kl. 09:40 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heliospectra/r/king-abdullah-university-of-sci...
http://mb.cision.com/Main/5333/2594651/893154.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.