Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Heliospectra: Korrigering av pressmeddelande Heliospectra AB (publ) Bokslutskommuniké 2019 (nu med bifogad rapport)

(Göteborg, Sverige / Toronto, Kanada / Tokyo, Japan, 21e februari
2020) - Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO,
OTCQB: HLSPY), världsledande inom intelligent belysningsteknik för
växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin
bokslutskommuniké för 2019. Korrigering avser att rapporten nu är
bifogad.

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Orderingången under perioden oktober - december 2019 uppgick till 97
334 KSEK. I detta belopp ingår de tidigare

kommunicerade ordrarna från Nectar Farms om 72 MSEK och Bridge Farm
Group om 12 MSEK avseende bolagets

nya produktserie MITRA.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT OKTOBER - DECEMBER
Nettoomsättningen uppgick till 2 784 (11 083) KSEK. Rörelseresultatet
uppgick till -18 502 (-12 020) KSEK, innebärande

en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -18 514
(-12 030) KSEK.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - DECEMBER
Nettoomsättningen uppgick till 25 530 (45 370) KSEK. Rörelseresultatet
uppgick till -51 545 (-33 251) KSEK, innebärande

en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -51 677
(-33 303) KSEK.

KASSAFLÖDE JANUARI - DECEMBER
Rörelsens kassaflöde var 47 559 (-25 588) KSEK. Totalt kassaflöde
uppgick till 43 078 (-29 468) KSEK.

VD:s KOMMENTAR

De första tre kvartalen 2019 arbetade vi med att bygga upp
Heliospectras nya produktportfölj, vilket som förväntat med förde en
del utmaningar. Men arbetet har också inneburit fantastiska
möjligheter. Tack vare aktieägarnas stöd och teamets engagemang
inledde vi under sista kvartalet 2019 en tillväxtbana med stark
global utveckling för 2020 och framtiden.

Vi visste att förändringen av produktportföljen skulle innebära
kortsiktiga risker för orderingång och försäljning, och det var med
styrelsens fulla stöd som vi gjorde dessa förändringar för att främja
vår marknadsposition och ledande ställning på lång sikt. Under 2019
sjönk intäkterna med 44 procent från 45,4 miljoner SEK 2018 till 25,5
miljoner SEK 2019 då vi om värderade våra mål, ändrade strategi och
positionerade oss bättre inom branschen för framtiden. Nästan genast
fick

vi lön för mödan: Efter lanseringen av vår nya produktlinje MITRA i
juni fick vi två stora ordrar på totalt 84 miljoner SEK, med
förväntad leverans under 2020.

Bland annat fick vi en stor MITRA-order från Nectar Farms i Victoria i
Australien. Vi har redan ett nära samarbete med Nectar sedan tre år,
och deras ambition har alltid varit att

hitta en samarbetspartner, inte en leverantör, för sina växt
husprojekt för tomatodling. Deras verksamhet bygger på hållbart
jordbruk och ren förnybar energi, värderingar som stämmer väl överens
med våra, och vi är glada att de har valt att samarbeta med oss. Vårt
företag har varit drivande inom grön teknik och lösningar för
resurseffektiv livsmedelsproduk tion, och det här projektet tar oss
ett steg längre i och med användningen av ren el från vindkraft.
Nectar Farms ordervärde uppgår till 72 miljoner SEK, vilket
inkluderar en handpenning på 50 procent. Handpenningen förväntades
betalas under fjärde kvartalet 2019 men skjuts upp till 2020 på grund
av fi nansieringsförseningar. Det betyder inte att projektet inte
full följs utan helt enkelt att det fördröjs några månader.

Vi fortsätter att utveckla vår kontroll och automatiserings plattform
helioCORE. Fler och fler odlare automatiserar och kopplar samman
odlingsmiljöer, och helioCORE säkerställer grödor av jämn och hög
kvalitet varje dag året runt. Vi ser ett stort kundintresse för den
här produkten, och vi arbetar för att göra den mer stabil och
användarvänlig samtidigt som vi fortsätter att integrera den så långt
som möjligt med övriga kontroll och automatiseringsplattformer i
branschen. Fram tiden är här, vi har fantastiska lösningar och vårt
uppdrag i år är att vinna marknadsandelar.

Under de senaste två åren har vi haft ett bra grepp om kost naderna
och gjort mer med mindre. Nu behöver vi göra lösningarna tillgängliga
för en större publik. Framöver kommer vårt fokus att ligga på
försäljning och marknadsföring. Genom att etablera oss i Kanada och
bygga upp ett starkt team i Nordamerika kommer vi att kunna växa
ytterligare. Många innovativa projekt är på gång i Nordamerika, både
inom livs medel och inom medicinsk cannabis, och det har därför varit
viktigt att lägga tid och arbete på att etablera en stark närvaro på
marknaden där. Vi vill göra våra produkter rättvisa.

Tack för ert trogna stöd. 2020 är ett år av stora möjligheter och
globala landvinningar. Vi satsar kontinuerligt på att skapa värde och
lönsamhet för såväl våra kunder runtom i världen som för er
aktieägare. Jag är som alltid mycket tacksam för ert trogna stöd för
Heliospectras vision: att tillgängliggöra ut hållig matproduktion för
en alltmer urbaniserad befolkning.

// Ali Ahmadian

För fullständig rapport, se HÄR
(https://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/rapporter-filer/)

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |
ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut,
högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som
har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har
tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer
information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye
AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121
576 90.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för
branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller
utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 21:e feb 2020 kl.08,00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heliospectra/r/korrigering-av-pressmeddelande...
https://mb.cision.com/Main/5333/3041485/1198362.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.