Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-19

Heliospectra: Offentliggörande av Heliospectras prospekt avseende företrädesemission

Göteborg, 19 mars 2019. Styrelsen i Heliospectra AB (publ)
("Heliospectra" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende
den företrädesemission som offentliggjordes den 22 februari 2019.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet avseende Heliospectras företrädesemission kommer att
finnas tillgängligt på Heliospectras hemsida
(ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer), Västra Hamnen Corporate
Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida
(www.fi.se).

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |
ir@heliospectra.com

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS
Advokatbyrå är legal rådgivare för Heliospectra i samband med
företrädesemissionen.

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North
- www.redeye.se

Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90
http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut,
högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som
har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har
tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer
information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för
branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller
utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Heliospectra. Emissionen riktar sig inte till
aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland,
eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra
värdepapper utgivna av Heliospectra har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon
provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda
tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av
Heliospectra överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig
utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som
omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller
(iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Denna information lämnades för offentliggörande den 19:e mars 2019
kl.09.40 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heliospectra/r/offentliggorande-av-heliospect...
https://mb.cision.com/Main/5333/2765897/1009570.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.