Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Heliospectra: Sista dag för handel med BTA i Heliospectra AB (publ)

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, HELIO BTA, är
den 30 december 2019.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: HELIO BTA

ISIN-kod: SE0013460771

Sista handelsdag: 30 december 2019

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS
Advokatbyrå AB är legal rådgivare för Heliospectra i samband med
företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ali Ahmadian, CEO of Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |
ir@heliospectra.com

Denna information

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 20 december 2019, kl. 13,30 CET.

Om Heliospectra AB (publ)

Heliospectra är världsledande inom intelligent belysningsteknik,
ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och
kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell
växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar
Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons
och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga
affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och
engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på
sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor
som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk
kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd.
Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och
erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North
Growth Market - www.redeye.se Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8
121 576 90

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Heliospectra. Emissionen riktar sig inte till
aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland,
eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra
värdepapper utgivna av Heliospectra har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon
provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda
tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av
Heliospectra överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig
utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som
omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller
(iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut,
högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som
har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har
tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer
information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye
AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121
576 90.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för
branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller
utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 20:e december 2019 kl.13.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heliospectra/r/sista-dag-for-handel-med-bta-i...
https://mb.cision.com/Main/5333/2996543/1165587.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.