Du är här

2017-08-28

Hemcheck Sweden AB: Kvartalsrapport 2 2017 - Regulatorisk

Kvartalsrapport 2 2017 - Regulatorisk
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien,
Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan
jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål
för legala restriktioner.

Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar delårsrapport
för andra kvartalet 2017. Utvalda delar av rapporten återfinns nedan.
Rapporten i sin helhet finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.se.
Om hemCheck
Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt
produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga
röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan
analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga
kostnader för samhället. hemChecks mål är att bidra till en förbättrad vård
för patienter över hela världen genom att utveckla och kommersialisera
användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt
anslutning till provtagningen. hemChecks huvudkontor finns i Karlstad,
Sverige.

Kontakt
Hemcheck Sweden AB (publ)
Annelie Brolinson, VD
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
www.hemcheck.se
Viktig information
Denna information är sådan information som hemCheck är skyldigt att
offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl. 09:00
Perioden i sammandragAndra kvartalet: 1 april - 30 juni 2017 * Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr)
* Resultat efter finansiella poster -1592 tkr (-314 tkr)
* Resultat per aktie - 0,15 kr (- 0,03 kr)
* Likvida medel 24 462 tkr (833 tkr)

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2017 * Rörelsens intäkter uppgick till 10 tkr (17 tkr)
* Resultat efter finansiella poster -3389 tkr (-769 tkr)
* Resultat per aktie -0,31 kr (-0,07 kr)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

I juni presenterades resultat från användartester vid akutmottagningen,
Centralsjukhuset i Karlstad. Användartesterna bekräftade att hemolys är
vanligt förekommande vid akutmottagningen, över 10% i kontrollgruppen.
Prototypen anses vara användarvänlig och hemolysfrekvensen för Troponin T
test kan sänkas med 75% med hjälp av denna prototyp. Hemolysfrekvensen för
Kalium, ALAT, ALP tester sänktes med 36%. Justeringar av prototypen,
inklusive införande av en digital avläsare, görs för att förbättra prestanda
för hemolyskänsliga prov.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden

Eva-Lotta Palm har tillträtt som produktchef på hemCheck. Eva-Lotta har många
års erfarenhet från läkemedelsbranschen. Eva-Lotta kommer vara ansvarig för
hemChecks produkter på marknaden och ha en övergripande roll i regulatoriska
processer och det kvalitetsarbetet som bedrivs.

VD kommenterarVid utgången av andra kvartalet kan jag konstatera att den lyckosamma
kapitalanskaffningen gett oss möjlighet att arbeta vidare med utvecklingen av
produktkonceptet Helge. En central del i denna utveckling är att färdigställa
avläsaren och anpassa engångstestet till avläsaren. Under perioden har vi
tagit ordentliga kliv mot en färdig produkt och vi kunde i vårt nyhetsbrev i
maj visa upp de första bilderna på hela produktkonceptets utformning.

Utvecklingen av avläsaren är viktig av flera skäl. 1) Den kommer att
underlätta användningen av Helge, 2) den kommer att göra oss oberoende av den
kemiska komponenten i engångstestet vilket drastiskt förbättrar stabiliteten
och därmed hållbarheten, 3) tillverkning och förpackningskostnaderna kommer
att bli lägre, och 4) sist men inte minst gör avläsaren att vi får större
kontroll på testförfarandet vilket ger oss goda skäl att tro att det kommer
leda till bättre prestanda för det färdiga produktkonceptet än engångstestet
hittills uppvisat.
Verksamheten har fortlöpt enligt plan. Vi arbetar intensivt med att utföra
tester och sammanställa den data och dokumentation som krävs för CE-märkning.
Med tanke på detta arbete känns det extra bra att kunna välkomna vår nya
produktchef, Eva-Lotta Palm till teamet. Hon har gedigen erfarenhet från
liknande projekt och hon tillför hemCheck värdefull kunskap. Tillsammans med
övriga teamet är det med glädje vi tar oss an höstens utmaningar.
En viktig pusselbit i det pågående utvecklingsarbetet lades i samband med att
resultaten från användartesterna vid Centralsjukhuset i Karlstad
färdigställdes. Vi har nu kunnat utvärdera handhavandet av engångstestet utan
avläsare och genererat nyttig kunskap kring slutanvändarnas beteende.
Från projektet på Centralsjukhuset kan vi också konstatera att den uppmätta
hemolysfrekvensen var över 10% i kontrollgruppen och avsevärt högre, 21%, vid
användning av perifer venkateter (PVK), vilket styrker vår tidigare bedömning
av problemets omfattning. PVK, är en tunn kateter som förs in i en ven och
ger tillgång till blodbanan. Inläggning av en PVK är en mycket vanlig
företeelse och syftet är att ge patienten vätska, näring, blodprodukter och
läkemedel samt möjliggör blodprovstagning.

Vi är glada för det positiva mottagandet vi får ute på sjukhusen, inte minst
Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är också stolta över det mottagandet vi fått
på en prototyp i utvecklingsskede och vi fortsätter nu det meningsfulla
arbetet med siktet på att förbättra patientsäkerheten och arbetsflödena inom
sjukvården.

Karlstad i augusti

Annelie Brolinson
VD
Bolagsinformation
Hemcheck Sweden AB (publ)
Organisationsnummer: 556811-5272
Juridisk form: Publikt aktiebolag
Adress: Universitetsgatan 2, 656 37 Karlstad
Telefon: +46 (0)702 88 08 26
Hemsida: www.hemcheck.com

Kommande finansiella rapporter
Kvartalsrapport 3 2017, 1 juli - 30 september; publiceras den 30 oktober.

PM Dela?rsrapport q2 2017
http://hugin.info/173480/R/2129489/813415.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hemcheck Sweden AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.