Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosa Fastigheter AB (publ) avser emittera gröna seniora icke-säkerställda obligationslån

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS,
PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER
DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Bolaget" eller "Hemfosa") avser
erbjuda obligationsinvesterare att investera i seniora icke
säkerställda gröna obligationer i SEK med en löptid om cirka 3 år,
förutsatt goda marknadsförhållanden. Emissionen avses ske under
Hemfosas gröna ramverk. Ramverket, samt relaterade styrdokument och
rapporteringsstandarder, har klassificeringen "Medium Green" från
CICERO Shades of Green.

Emissionslikviden från emissionen avses användas i enlighet med
Hemfosas gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller
refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i
energieffektivitet. Gröna fastigheter inkluderar bland annat
byggnader med certifieringar såsom Miljöbyggnad Silver, GreenBuilding
och Passivhus, samt byggnader med energiförbrukning som är 25 procent
lägre än vad som krävs enligt de nationella byggreglerna.

Syftet med emissionen är att bidra till tillväxt i den allmänna
affärsverksamheten samt som ett led i Hemfosas löpande
skuldhantering.

Bolaget har lämnat i uppdrag åt Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) att vara sole bookrunner i samband med emissionen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 september 2019 kl. 10.00 CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Eriksson, Finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil +46 72
166 24 28

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger
stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa
skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den
30 juni 2019 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde
om cirka 39 mdkr. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och
preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs
mer på www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/hemfosa-fastigheter-...
https://mb.cision.com/Main/7964/2908800/1108294.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.