Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-19

HEXPOL: Halvårsrapport januari - juni 2017

Andra kvartalet 2017 - Ökad försäljning och högre resultat

·
Försäljningen ökade med 23 procent till 3 230 MSEK (2 627).

·
Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 517 MSEK (465).

·
Rörelsemarginalen uppgick till 16,0 procent (17,7).

·
Resultat efter skatt ökade till 366 MSEK (329).

·
Resultat per aktie ökade med 10 procent till 1,06 SEK (0,96).

·
Det operativa kassaflödet uppgick till 423 MSEK (580).

·
I början av april förvärvades Valley Processing, en välkänd amerikansk
Rubber Compounder.

Första halvåret 2017 - Ökad försäljning och högre resultat

·
Försäljningen ökade med 18 procent till 6 368 MSEK (5 384).

·
Rörelseresultatet ökade med 9 procent till 1 049 MSEK (962).

·
Rörelsemarginalen uppgick till 16,5 procent (17,9).

·
Resultat efter skatt ökade till 745 MSEK (684).

·
Resultat per aktie ökade med 9 procent till 2,16 SEK (1,99).

·
Det operativa kassaflödet uppgick till 858 MSEK (905).

·
Mikael Fryklund utsedd till VD och Koncernchef, tillträdde 1 juli.

· Den 31 mars förvärvades Trelleborgs Rubber Compounding enhet i
Tjeckien, en välkänd Rubber Compounder i centrala Europa.

VD-kommentar

"Med glädje presenterar jag min första delårsrapport som VD och
Koncernchef för HEXPOL. Det andra kvartalet 2017 var ytterligare ett
starkt kvartal. Försäljningen ökade med 23 procent och
volymutvecklingen var positiv. Under kvartalet har priserna på våra
huvudsakliga råmaterial varit stabila och priskonkurrensen var
fortsatt stark på samtliga marknader. Resultat per aktie ökade med 10
procent.

I slutet av mars förvärvades Trelleborgs Rubber Compounding enhet i
Tjeckien, en välkänd Rubber Compounder i centrala Europa. I början av
april förvärvades Valley Processing, en välkänd amerikansk Rubber
Compounder.

Första halvåret var starkt. Försäljningen ökade med 18 procent och
resultat per aktie ökade med 9 procent. Vår finansiella ställning är
fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion."

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)40 25 46 64

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala
positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding),
packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och
gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).
Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins
systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-,
och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av
plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två
affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products.
HEXPOL-koncernens försäljning 2016 uppgick till 10 879 MSEK.
HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare
information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19
juli 2017 kl. 11:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hexpol/r/halvarsrapport-januari---juni-2017,c2...
http://mb.cision.com/Main/1100/2303369/702189.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.