Du är här

2018-08-23

Hifab Group AB: Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari - juni 2018

April - juni, andra kvartalet, i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 105,7 (113,8) MSEK.
· Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 5,0 (2,2) MSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (2,0) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,02) SEK.

Januari - juni 2018 i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 216,3 (237,8) MSEK.
· Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 9,1 (9,2) MSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,5 (8,8) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,11) SEK.

VD-rapport

Efter en något svag inledning av året har förbättrad debiteringsgrad
och effektivitet bidragit till en resultatförbättring under andra
kvartalet. Justerat för kalendereffekt, som inneburit en
produktionsdag mer jämfört med föregående år, förbättrades
rörelseresultatet under andra kvartalet med 70%.

En mindre andel underkonsulter, och lägre effektivitet under
inledningen av året, är främsta orsakerna till den något lägre
omsättningen under första halvåret jämfört med föregående år.

Under kvartalet har vårt strukturerade förbättringsarbete fortsatt
parallellt med hög marknadsnärvaro och operativt fokus. Förbättrat
resultat, ökad kund- och medarbetarnöjdhet är kvitto på att vi gör
rätt saker i vår strävan att vara marknadens främsta
projektledningsföretag, våra kunders och medarbetares förstahandsval.

Orderingången för den svenska verksamheten är i nivå med motsvarande
period föregående år. Den svenska marknaden bedöms som fortsatt stark
med viss avtagande tillväxt inom främst bostadssegmentet.

Utlandsverksamheten är nu åter på budgeterad nivå efter föregående års
uppbromsning på grund av försenade projektstarter. Framöver bedömer
vi den internationella marknaden som fortsatt stark där Hifab är
verksam i Asien, Afrika och Östeuropa.

Som en naturlig del i utvecklingsarbetet, och den förbättrade
ekonomiska ställningen, kommer tillväxt vara en viktig del framöver.
Vi kommer fortsätta att bygga Hifab organiskt men tittar även på
lämpliga förvärv som stärker och/eller kompletterar oss.

För ytterligare information kontakta:
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl.
09.00 CET.

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar
utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX
First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor
i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg,
miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser
är Mangold Fondkommission AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hifab-group-ab/r/hifab-group-ab--publ--delarsr...
http://mb.cision.com/Main/2327/2598775/895861.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.