Du är här

2018-03-13

HMS Networks AB: Valberedningens förslag till styrelse i HMS Networks

HMS Networks AB (publ) valberedning föreslår två nya ledamöter.
Styrelseledamöterna Kerstin Lindell och Henrik Johansson har avböjt omval och
valberedning föreslår nyval av Ulf Södergren, tidigare CTO på ASSA ABLOY och
Cecilia Wachtmeister, Vice President, Head of Group Sourcing&Procurement på
Ericsson AB.

Vid årsstämman 2018 i HMS Networks AB föreslår bolagets valberedning omval av
styrelseledamöterna Ray Mauritsson, VD på Axis AB (publ), Charlotte Brogren,
Teknologichef (CTO) i Alimak AB (publ), Fredrik Hansson tidigare VD på Roxtec
Group AB och Anders Mörck, CFO på Investment AB Latour. Till styrelsens
ordförande föreslås omval av Charlotte Brogren.

Till nyval föreslås Ulf Södergren, (född 1953). Ulf har tidigare varit CTO på
ASSA ABLOY AB och innan dess innehaft befattningar som bland annat Regional
Manager och COO inom ASSA ABLOY-koncernen. Dessförinnan var han verksam inom
Electrolux och ABB. Ulf är även styrelseledamot i Mantex AB. Till nyval
föreslås också Cecilia Wachtmeister, (född 1966). Cecilia är verksam som Vice
President, Head of Group Sourcing&Procurement på Ericsson AB och har mångårig
erfarenhet av ledande positioner inom Ericsson AB. Cecilia är styrelseledamot
i Kambi Group PLC.

Förslaget innebär att antalet bolagsstämmoutsedda styrelseledamöter är
oförändrat under kommande mandatperiod och kommer att bestå av totalt sex
ledamöter.

Valberedning föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för år
2018.

Valberedningen föreslår att: Valberedningen bildas efter att styrelsens
ordförande identifierat de röstmässigt fyra största aktieägarna i Bolaget,
som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning.
Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
och förvaltarförteckningen samt avse de som per den 31 augusti är
registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp.

Valberedningens ledamöter är: Ordförande Jan Svensson (Investment AB Latour),
Staffan Dahlström (eget innehav), Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Per
Trygg (SEB Fonder) samt Charlotte Brogren (styrelsens ordförande).
Valberedningen är utsedd av ägare till ca 57 procent av bolagets aktier.

HMS årsstämma äger rum klockan 10:30 den 25 april 2018 på HMS huvudkontor i
Halmstad, Stationsgatan 37.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 709-17 29 01
Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 707-72 29 83

HMS offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 17:00 CET.

HMS Networks AB (publ)är en världsledande leverantör av
kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2017
uppgick till 1 183 MSEK sker till mer än 94 procent utanför Sverige. Vid
huvudkontoret i Halmstad samt i Ravensburg, Nivelles och Igualada bedrivs
produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i
Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Belgien, Singapore, Spanien,
Indien, England, Finland och Danmark. HMS har över 500 anställda och
producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika nätverk under
varumärkena Anybus®, IXXAT® och Intesis® samt produkter för fjärrövervakning
under varumärket eWON®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordiska Börs i
Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138433/R/2175918/839326.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.