Du är här

2016-02-05

HMS Networks: Bokslutskommuniké 2015, Januari - December

Helåret

* Nettoomsättningen för helåret 2015 ökade med 19 % till 702 Mkr (589) vilket
motsvarar en ökning med 10% i lokala valutor. Förändringen av den svenska
kronan har påverkat koncernens omsättning positivt med 51 Mkr
* Rörelseresultatet uppgick till 102 Mkr (98), motsvarande en rörelsemarginal
på 14 % (17)
* Orderingången för året ökade till 682 Mkr (611), vilket i lokala valutor
motsvarar en ökning på 3 %
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 Mkr (93)
* Resultat efter skatt för perioden uppgick till 60 Mkr (63) och vinst per
aktie till 5,33 kr (5,59)
* Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kr (2,50)

Kvartalet

* Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 175 Mkr (156) motsvarande en
ökning på 8 % i lokala valutor
* Rörelseresultatet EBIT uppgick till 14 Mkr (18) motsvarande en
rörelsemarginal på 8 % (12)
* Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 157 Mkr (162) motsvarande
en minskning på 3 %

Händelser efter balansdagen

* HMS har ingått avtal om att förvärva bet belgiska bolaget eWON SA

VD kommentar

Med fortsatt tillväxt under årets sista kvartal summerar vi 2015 med en
omsättning på 702 Mkr, en tillväxt på 19 % mot föregående år. Vi har under
året haft medvind av den svenska kronans försvagning men även i lokala
valutor har vi en tvåsiffrig procentuell tillväxttakt. Fjärde kvartalet har
som vanligt medfört höga kostnader för HMS med ett stort antal
marknadsaktiviteter. Orderingången under årets sista kvartal var svagare än
förväntat.

Vidare fortsätter en minskad aktivering av bolagets utvecklingskostnader
vilket påverkar resultatet negativt. Geografiskt har Tyskland, Norden och
Japan uppvisat stabil tillväxt under året medan den amerikanska marknaden har
fortsatt vara relativt svag.

Produktmässigt visar samtliga av våra tre produktområden Anybus, IXXAT och
Netbiter god tillväxt. Vi kan också konstatera en fortsatt stark tillväxt i
antal nya design-wins under 2015. Totalt erhöll vi 195 nya design wins för
våra produkter under året vilket får det totala antalet aktiva design wins
att uppgå till 1 381 vilket är en ökning med 12 % jämfört med föregående år.
Av dessa är 1 023 i produktion medan 358 förväntas komma i produktion under
de kommande åren.

Att vi under året fått rekordmånga nya design wins visar på ett attraktivt
produkterbjudande och goda förutsättningarna för en fortsatt tillväxt.

Ett spännande arbete med att lansera produkter i enlighet med vår nya strategi
för Industrial Internet of Things (IIoT) inleddes under 2015, vilket nu
resulterat i Anybus Wireless Bolt, OPC-UA kommunikation, EtherNet/IP Linking
Devices och SG-gateways för smart energidistribution.

Dessa nya produkter är inriktade på effektiv datainsamling och dataöverföring
inom IIoT applikationer. Satsningen på IIoT har under året inneburit ökade
investeringar inom områdena försäljning, marknadsföring samt utveckling.
Arbetet med att förbättra effektivitet och kvalité fortsätter. Detta syns i en
stabil bruttomarginal för året samt fortsatt fina nivåer på våra
kvalitetsmått, som tidigare år kan vi summera våra fältreturer under året
till strax under 200 PPM (0,02 %) - vilket är i världsklass!

I början av februari 2016 ingick HMS avtal om att förvärva det Belgiska
bolaget eWON SA. eWON är idag marknadsledande inom området fjärrövervakning
och fjärrstyrning och kommer väsentligt att stärka HMS position inom detta
område. Bolaget har 58 anställda och omsätter ca 140 Mkr med en
rörelsemarginal på över 20 %.

De produkter som eWON idag tillverkar och marknadsför är ett starkt komplement
till vår befintliga lösning för fjärrövervakning. Tillsammans kommer dessa
produkter att bli ett konkurrenskraftigt erbjudande där vi nu får en stark
position som den ledande leverantören av lösningar för fjärrstyrning och
fjärrövervakning för industriella applikationer. Extra glädjande är att de
båda entreprenörerna bakom eWON väljer att stanna kvar inom HMS och blir
samtidigt stora aktieägare i HMS.

Vårt fokus är fortsatt att driva tillväxt inom våra produktvarumärken Anybus,
Netbiter, IXXAT och det nyförvärvade eWON. Vi arbetar vidare med vår
långsiktiga tillväxtstrategi tillsammans med en balanserad syn på kostnader
och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell
datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant
tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto "HMS - Connecting
Devices".

Halmstad 2016-02-05

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17
29 01 eller CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95. Se även:www.hms.se/ir

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan
07:50 den 5 februari 2016.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av
kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2015
uppgick till 702 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid
huvudkontoret i Halmstad samt i Ravensburg bedrivs produktutveckling och
delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland,
USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Schweiz. HMS har över 370
anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika
nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för
fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX
Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Q4 Rapport 2015
http://hugin.info/138433/R/1983971/727227.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire

HUG#1983971

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.