Du är här

2014-04-30

Hofseth Biocare ASA: Hofseth Biocare ASA:Endringer i foreslått vedtak på EGF 2. mai og oppdatering på forbehold for rettet emisjon

Det vises til børsmelding datert 11. april 2014 vedrørende innkalling til
ekstraordinær generalforsamling til avholdelse 2. mai 2014.

Styret gjør følgende endringer i de foreslåtte vedtak om rettet emisjon og
styrefullmakt til kapitalforhøyelse:

* I sak 4 om forslag om utstedelse av aksjer i en rettet emisjon gjøres
følgende endringer i forslagets punkt (v) og (vi):

"(v) Tegning av de nye aksjene skal skje på særskilt
tegningsdokument innen 3.
mai 2014"

"(vi) Oppgjør for de nye aksjene skal gjøres opp i penger eller
ved motregning
som nærmere angitt for den enkelte investor i Vedlegg 2 til protokollen.
Innbetaling for
tildelte aksjer skal skje til en separat bankkonto innen 5. mai 2014 for de av
investorene som skal gjøre opp tegningsbeløpet i penger. For de nye aksjene
som skal gjøres opp ved motregning, skal beløpene som nærmere angitt for den
enkelte investor i Vedlegg 2 til protokollen benyttes som aksjeinnskudd i sin
helhet. Beløpene som
nyttes til motregning utgjør til sammen NOK 22 646 110,50. Slik motregning
skal anses å ha funnet sted fra det tidspunktet da de nye aksjene er tegnet"

* I sak 5 om forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse endres forslagets
første avsnitt til:

"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å
forhøye
selskapets aksjekapital ved å utstede nye aksjer med et samlet pålydende på
inntil NOK 9 753 608, tilsvarende 9 753 608 aksjer, hver pålydende NOK 1.
".

Det vises videre til forbeholdene for den rettede emisjonen, slik disse
fremstår i selskapspresentasjonen datert 10. april 2014. Forbeholdene er nå
tilfredsstilt gjennom følgende forhold:

* Alle utestående aksjonærlån er forlenget til 1. oktober 2015 uten plikt for
HBC til å betale renter eller avdrag før endelig forfallsdato for
hovedstolen.
* Selskapet overholder alle vilkår i eksisterende låneavtaler på tidspunktet
for ekstraordinær generalforsamling.
* Revidert årsregnskap for 2013 planlegges vedtatt på styremøte i dag, 30.
april 2014, etter børsens stengetid.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hofseth Biocare ASA via Globenewswire

HUG#1781540

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.