Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Hoist Finance: Delårsrapport första kvartalet 2020

"Hoist Finance underliggande affär i de flesta marknader förblir både
uthållig och robust givet nuvarande omständigheter. Effekterna av
Covid19 visade sig i slutet på kvartalet, vilket påverkade slutskedet
av kvartalets inkassering negativt, primärt i Spanien och Grekland.
Fokus har dock varit på att säkra verksamhetens kontinuitet, genom
att organisera så att alla medarbetare kunnat jobba hemifrån samt att
vi säkerställt fortsatt kundinteraktion genom vårt fullt verksamma
kundkontaktcenter. Vår snabba anpassning till denna nya verklighet är
bevis på hur långt vi kommit i vår digitala strategi, och hur stabil
vår affärsmodell är i även tuffare tider," säger Klaus-Anders
Nysteen, Hoist Finance VD

Januari - mars 2020

· Summa rörelseintäkter uppgick till 529 MSEK (774).
· Jämförelsestörande poster före skatt uppgick till -153 MSEK och
avser nedskrivningar på icke-säkerställda portföljer i Spanien samt
orealiserade förluster på räntesäkringar och orealiserade förluster
på marknadsvärdering av obligationer.

· Resultat före skatt uppgick till -61 MSEK (226).
· Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick
till 92 MSEK (226).

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,69
SEK (1,79).

· Avkastning på eget kapital uppgick till -7 procent (17).
· Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster
uppgick till 5 procent (17).

· Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 24 705
MSEK (24 303).

· Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 14,83 procent (14,01)
och kärnprimärkapitalrelation till 9,52 procent (9,94).

Siffror inom parentes avser första kvartalet 2019 för
resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2019 för
balansposter.

Händelser under kvartalet

· Säkerställande av verksamhetens kontinuitet under spridningen av
Covid-19 med samma nivå av kundinteraktion som tidigare.

· Nedskrivning av spanska låneportföljer då de operationella
utmaningarna har ökat.

· Lansering av ny hållbarhetsstrategi. Strategin inkluderar ESG-mål
och indikatorer, vilket tillsammans med en omfattande
hållbarhetsrapportering positionerar Hoist Finance i framkant inom
kredithanteringsbranschen.

· Hoist Finance har emitterat primärkapitaltillskott för att
ytterligare optimera kapitalstrukturen.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades av Andreas Lindblom för offentliggörande den 6
maj 2020, kl 07.30 CET.

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att
hållas kl. 09.30 CET. För att lyssna till konferensen via telefon,
vänligen ring:

SE: +46850558351 UK: +443333009268 US: +18335268397
Presentationen sker på engelska och kan även följas live via:
https://tv.streamfabriken.com/hoist-finance-q1-2020.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till
privatpersoner, företag och banker i elva europeiska länder. Med över
1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup
förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över
sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi
genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan
inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred
portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i
Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist
Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
hoistfinance.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoist-finance/r/delarsrapport-forsta-kvartale...
https://mb.cision.com/Main/8270/3104829/1242490.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.