Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Hoist Finance: Hoist Finance möjliggör poströstning vid årsstämman den 14 maj 2020

Styrelsen i Hoist Finance AB (publ) har beslutat att bolagets
aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att
poströsta. Avsikten är att minimera antalet personer som deltar
fysiskt på bolagsstämman för att minska risken för spridning av
coronaviruset som orsakar covid-19. Hoist Finance uppmanar samtliga
aktieägare att poströsta.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska utöver
att vara upptagna i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt
deltagande vid årsstämman senast fredagen den 8 maj enligt
instruktionerna i kallelsen, använda ett särskilt formulär för
poströstning som finns tillgängligt på Hoist Finance webbsida
www.hoistfinance.com.

Det ifyllda formuläret måste vara Hoist Finance tillhanda senast
tisdagen den 12 maj 2020 kl. 12.00. Det ifyllda formuläret ska
skickas till Hoist Finance AB (publ), Årsstämma, Box 7848, 103 99
Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges
elektroniskt och ska då skickas till arsstamma@hoistfinance.com. Om
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren poströstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är
hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår
av poströstningsformuläret.

Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman och på bolagets
webbsida kommer Hoist Finance även att vidta andra
försiktighetsåtgärder för att minska risken för spridning av
coronaviruset som orsakar covid-19 i samband med stämman. Dessa
åtgärder innebär bland annat att stämman kommer att hållas så kort
och koncis som möjligt, att en presentation från bolagets VD kommer
att hållas separat och finnas tillgänglig på bolagets webbsida, att
styrelseledamöternas och koncernledningens deltagande minimeras, att
kaffe och förfriskningar inte kommer att serveras och att aktieägare
uppmuntras att skicka eventuella frågor i så god tid som möjligt
innan stämman till adressen som har angetts ovan. Hoist Finance råder
aktieägare, i synnerhet sådana som tillhör en riskgrupp, att inte
närvara personligen på årsstämman.

Hoist Finance bevakar händelseutvecklingen och myndigheters
rekommendationer och kan komma att uppdatera vidtagna åtgärder på sin
webbsida.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till
privatpersoner, företag och banker i elva europeiska länder. Med över
1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup
förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över
sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi
genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan
inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred
portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i
Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist
Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
hoistfinance.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-finance-mojliggor-postr...
https://mb.cision.com/Main/8270/3100874/1239627.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.