Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Hoist Finance: Hoist Finance vidtar åtgärder för fortsatt tillväxt

Som en följd av Finansinspektionens uttalande den 18 December 2018 om
en ny tolkning av riskvikter för förvärvade förfallna fodringar, har
Hoist Finance styrelse idag, den 20 december 2018, beslutat om
nedanstående åtgärder.

Utdelning

Givet de för Hoist Finance, exceptionella konsekvenserna av den nya
tolkningen, kommer styrelsen för år 2018 och 2019 föreslå till
årsstämman att göra undantag från rådande utdelningspolicy. Styrelsen
kommer att rekommendera årsstämman att inte betala utdelning för 2018
och för 2019. De uteblivna utdelningarna kommer ha en positiv
påverkan på kärnprimärkapitalrelationen med ungefär 0.6
procentenheter per den 31 december 2018 och stödja fortsatt tillväxt
under2019.

Målintervall för kärnprimärkapital

Till följd av den nya tolkningen av riskvikter, som inte återspeglar
någon förändring av underliggande risker, har styrelsen sett över
målet för kärnprimärkapitalrelationen. Styrelsen har beslutat att
sänka målintervallet med 0.75 procentenheter, vilket motsvarar ett
nytt målintervall på 1.75-3.75 procentenheter över det regulatoriska
kravet.

Kombinationen av dessa två åtgärder hade pro-forma per Q3 2018 medfört
att kärnprimärkapitalrelation varit inom företagets målintervall.

Strukturella åtgärder

Hoist Finance påskyndar processen att implementera en IRK-modell som
speglar risken i portföljerna. Åtgärder vidtas också i syfte att
utvärdera och etablera alternativa fondinvesteringsstrukturer. Det är
Hoist Finance avsikt att genom dessa åtgärder motverka omotiverade
ökningar av riskvikter.

" Genom att vidta dessa åtgärder försäkrar vi oss om att
kapitaliseringen är tillräcklig och vi ser i dagsläget inget behov av
att ta in nytt aktiekapital" säger Ingrid Bonde, styrelseordförande i
Hoist Finance.

" Vi ser goda tillväxtmöjligheter för Hoist Finance under2019 och
framåt och vi är fast beslutna att genomföra vår tillväxt- och
effektiviseringsstrategi i en attraktiv marknad", säger Klaus-Anders
Nysteen, VD på Hoist Finance.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Julia Ehrhardt

Acting Group Head of Investor Relations

Tel: +46 70 591 73 11

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2018 kl. 8.45 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på
hoistfinance.com (http://se.hoistfinance.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-finance-vidtar-atgarder-...
https://mb.cision.com/Main/8270/2704899/966575.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.