Du är här

2017-05-17

Hoist Finance: Hoist Kredit AB (publ) offentliggör slutligt resultat av återköpserbjudande för sina utestående SEK-obli...

Hoist Kredit AB (publ) offentliggör även ikraftträdandedatum och
extraordinär förtida inlösen av sina utestående SEK-obligationer

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON
HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT
ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.

Återköpserbjudande av Bolagets utestående Obligationer

Hoist Kredit AB (publ) ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till Hoist
Finance AB (publ), offentliggör idag slutgiltiga resultat för
återköpserbjudandet till alla innehavare av de utestående SEK
350.000.000 fixed term subordinated loan notes som förfaller 2023
(ISIN SE0005280591) ("Obligationerna") att erbjuda sina Obligationer
till kontant återköp av Bolaget och Bolaget erbjuder sig att kontant
återköpa sådana giltigt erbjudna Obligationer, i enlighet med
bestämmelserna och villkoren som beskrivs i consent solicitation and
tender offer memorandum daterad 27 April 2017 ("Consent Solicitation
and Tender Offer Memorandum") ("Återköpserbjudandet").

Vid deadline för Återköpserbjudandet kl.17.00 CET den 10 maj 2017 hade
giltiga återköpsinstruktioner om SEK 287.000.000 i sammanlagt
nominellt belopp av Obligationerna mottagits i enlighet med
Återköpserbjudandet. Bolaget offentliggör härmed att New Issue
Condition (såsom definierat i Consent Solicitation and Tender Offer
Memorandum) har framgångsrikt fullföljts och att Bolaget har beslutat
att kontant återköpa alla giltigt erbjudna Obligationer.

Återköpsbeloppet (definierat som "Tender Consideration" i Consent
Solicitation and Tender Offer Memorandum) för Obligationerna är 114,5
procent av det nominella beloppet för de Obligationer som återköps.
Bolaget kommer att betala upplupen och obetald ränta för Obligationer
accepterade för kontant återköp i Återköpserbjudandet.

Förväntad likviddag för Återköpserbjudandet är den 23 maj 2017. Alla
Obligationer som återköps av Bolaget kommer att makuleras.

Ikraftträdandedatum för ändringar av obligationsvillkoren och
Extraordinär Förtida Inlösen av utestående Obligationer

Bolaget offentliggör även idag att den ändring av villkoren för
Obligationerna som beskrivs i det villkorsändringsförslag som
definieras som "Proposal" i Consent Solicitation and Tender Offer
Memorandum ska träda i kraft den 18 maj 2017, att förtida inlösen
genom Extraordinary Early Redemption (såsom definerat i Consent
Solicitation and Tender Offer Memorandum) kommer att genomföras den
30 maj 2017 samt att Early Consent Fee (såsom definierat i Consent
Solicitation and Tender Offer Memorandum) kommer att betalas till de
direktregistrerade obligationsinnehavare och förvaltare som har
lämnat en giltig röstningsinstruktion till förmån för
Villkorsändringsförslaget före Early Consent Fee Deadline (såsom
definierat i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum).

Alla utestående Obligationer som inte återköps under
Återköpserbjudandet kommer att inlösas till ett förtida inlösenbelopp
om 112 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald
ränta) för varje Obligation.

Bolaget kommer att betala en Early Consent Fee (såsom definierat i
Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) motsvarande 2,5
procent av det nominella beloppet av de Obligationer avseende vilka
obligationsinnehavare har lämnat en giltig röstningsinstruktion till
förmån för Villkorsändringsförslaget före Early Consent Fee Deadline
(såsom definierat i Consent Solicitation and Tender Offer
Memorandum). Ingen Early Consent Fee (såsom definierat i Consent
Solicitation and Tender Offer Memorandum) kommer att erläggas i
förhållande till Obligationer vilka giltigt erbjudits för återköp
under Återköpserbjudandet.

Detaljer för Återköpserbjudandet och Villkorsändringsförslaget är
fullständigt beskrivna i Consent Solicitation and Tender Offer
Memorandum.

Dealer Managers och Solicitation Agents:

Deutsche Bank AG, London Branch: +44 20 7545 8011,
liability.management@db.com

Nordea Bank AB (publ): +45 5547 4294, bibi.larsen@nordea.com/
NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Tender and Paying Agent:

Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen tillkännagavs för publicering kl. 08:00 CET
den 17 maj 2017.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-kredit-ab--publ--offentl...
http://mb.cision.com/Main/8270/2266917/675353.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.