Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-23

Höjd utdelning väntas – för 20:e året i rad

wysiwyg_image

Nordisk fastighetsmarknad bedöms ha haft en fortsatt stark utveckling i det fjärde kvartalet med fortsatt positiva värdeförändringar som följd. Castellum väntas vidare höja utdelningen för 20:e raka året.

Det framgår av analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför torsdagsmorgonens bokslut.

Enligt SME Direkts konsensus väntas det gångna kvartalets hyresintäkter ha uppgått till 1.311 miljoner kronor (1.367). Castellums förvaltningsresultat väntas ha varit 586 miljoner kronor (573) under det fjärde kvartalet 2017.

För helåret 2017 bedöms förvaltningsresultatet ha ökat 23 procent till 2.538 miljoner kronor (2.065). Bolagets förvärv av Norrporten ökade fastighetsbeståndet med 60 procent kring halvårsskiftet 2016. Därefter såldes delar av det beståndet under 2017 varför jämförelsesiffrorna påverkas, positivt för helåret 2017 men negativt under det gångna halvåret.

Castellum är först ut av de nordiska fastighetsbolagen med bokslut. Bolaget har en spridd exponering geografiskt i Sverige och blir så en allmän indikator för sektorutvecklingen under slutet av 2017. Förväntan bland analytiker är att hyresmarknaden, finansieringsläget och transaktionsmarknaden hållit i väl under det fjärde kvartalet.

"Överlag förväntar vi oss att Castellum, som tidigt rapporterande nordiskt fastighetsbolag, bekräftar fortsatt positiva trender för sektorn", skriver en analytiker.

Castellum börsnoterades under 1997 och har sedan den första utdelningen under 1998 höjt utdelningen varje år. 2018 förväntas inte utgöra något undantag - enligt SME Direkts konsensus bedöms utdelningen bli 5:35 kronor för 2017 (5:00).

För framtiden ser JP Morgan risker om kontorsytorna skulle öka i Sverige eller vid svagare svensk ekonomisk utveckling. Högre räntor eller skatteförändringar ser investmentbanken som andra potentiella risker.

Morgan Stanley för fram att kommersiella fastighetsbolag inte har berörts av oron på svensk bostadsmarknad. Den svenska bostadsfastighets- och kommersiella fastighetsmarknaden har dock under de senaste 35 åren haft överlappande cykler, påpekar investmentbanken som ser likheterna som fler en olikheterna.

"Vi tror att kommersiella fastigheter släpar efter. Vi oroar oss för en långvarig avmattning på bostadsmarknaden kommer att påverka kommersiella marknader på grund av försämrat konsumentförtroende och ett förändrat konsumentbeteende", skriver Morgan Stanley i en analys.

Castellums bokslut väntar klockan 8 på torsdagen den 25 januari med efterföljande rapportkonferens klockan 10.