Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Holmen 4 kv: Rörelsemarginal över förväntan i 4 av 5 AO

Nettoomsättning, Mkr 4 kv 2013 SIX 4 kv 2012
-------------------------- --------- --------- ---------
Holmen Paper 1.674 1.741 1.960
Iggesund Paperboard 1.141 1.196 1.163
Holmen Timber 322 277 256
Holmen Skog 1.376 1.447 1.479
Holmen Energi 407 436 460
Övrigt, eliminieringar -982 -1.003 -1.042
-------------------------- --------- --------- ---------
Koncern 3.938 4.095 4.276

Rörelseres ex eo*, Mkr 4 kv 2013 SIX* 4 kv 2012
-------------------------- --------- --------- ---------
Holmen Paper -70 -88 -63
Iggesund Paperboard 136 141 70
Holmen Timber -5 -27 -50
Holmen Skog 249 231 249
Holmen Energi 65 78 103
Koncerngemensamt -38 -35 -38
-------------------------- --------- --------- ---------
Koncern 338 302 271

Rörelsemarginal*, % 4 kv 2013 SIX* 4 kv 2012
-------------------------- --------- --------- ---------
Holmen Paper -4,2 -5,0 -3,2
Iggesund Paperboard 11,9 11,8 6,0
Holmen Timber -1,6 -9,8 -19,5
Holmen Skog 18,1 16,0 16,8
Holmen Energi 16,0 17,8 22,4
-------------------------- --------- --------- ---------
Koncern 8,6 7,4 6,3

* Avser rörelseresultat justerat för engångsposter. I SIX Market
Estimates analytikerenkät såg ingen av analytikerna engångsposter i
det aktuella kvartalet. Utfallet blev också ingen (0 miljoner kronor)
påverkan från engångsposter.

(SIX) Skogsbolaget Holmens affärsområde Holmen Paper försämrade sin
rapporterade rörelsemarginal i det fjärde kvartalet 2013, jämfört med
samma period i fjol. Utfallet var samtidigt 0,8 procentenheter bättre
än förväntningarna i SIX News analytikerenkät.

I rapporten skriver Holmen att Papers leveranser för 2013 minskade
med 5 procent till 1.574.000 ton, till följd av
produktionsbegränsningar och nedläggning av kapacitet under hösten.
För de strategiska produkterna MF Magasin och bokpapper, som nu utgör
hälften av försäljningen, ökade leveranserna med 10 procent.

Papers resultatnedgång beror på lägre försäljningspriser, en
starkare svensk krona och lägre volymer till följd av
produktionsbegränsningar. Kostnaderna har minskats under året genom
rationaliseringar och sänkta vedpriser.

För förpackningsaffärsområdet Iggesund Paperboard sågs
rörelsemarginalen öka jämfört med samma period i fjol, med ett utfall
som var 0,1 procentenheter över analytikerförväntningarna.

Iggesund Paperboards leveranser uppgick till 469.000 ton under
året, vilket var 16.000 ton lägre än 2012. Nedgången förklaras främst
av produktionsbortfall vid underhållsstopp. Resultatnedgången beror
på en starkare svensk krona, omfattande underhållsstopp samt
produktionsstörningar. Uppstarten av den nya biobränslepannan i
Workington har bidragit positivt till resultatet.

Inom Timber nådde Holmen en rörelsemarginal som översteg
underträffade förväntningarna med 8,2 procenenheter.

Holmen Timber levererade 686.000 kubikmeter under året, vilket var
4 procent mer än under 2012. Leveranserna ökade säsongsmässigt under
fjärde kvartalet. Produktionen ökade och råvarukostnaden minskade,
vilket tillsammans med något högre försäljningspriser förbättrade
rörelseresultatet, medan den starkare svenska kronan påverkade
negativt.

Holmen Skog och Holmen Energi avvek marginalmässigt med +2,1
respektive -1,8 procentenheter mot analytikerförväntningarna.

Johan Eklund, tel +46 8 586 163 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.