Du är här

2018-08-15

Holmen: Holmens delårsrapport januari-juni 2018

Kvartal Januari-juni Helår
Mkr 2-18 1-18 2-17 2018 2017 2017
Nettoomsättning 4 164 4 099 4 148 8 264 8 278 16 133
Rörelseresultat 618 653 525 1 271 1 152 2 166
Resultat efter skatt 759 507 394 1 266 880 1 668
Resultat per aktie, kr 4,5 3,0 2,4 7,5 5,2 9,9
Rörelsemarginal, % 14,9 15,9 12,7 15,4 13,9 13,4
Avkastning på 9,8 10,5 8,5 10,1 9,4 8,7
sysselsatt kapital, %
Avkastning på eget 13,6 9,1 7,5 11,4 8,4 7,8
kapital, %
Kassaflöde före 662 586 482 1 248 1 224 2 310
investeringar och
rörelsekapital
Skuldsättningsgrad 0,15 0,11 0,19 0,15 0,19 0,13

· Rörelseresultatet för januari-juni uppgick till 1 271 Mkr, en
ökning med

119 Mkr jämfört med samma period förra året. Resultatförbättringen
förklaras

av högre resultat från trävaror och energi samt försäljning av en
skogsfastighet.
· Jämfört med första kvartalet minskade resultatet i andra kvartalet
med 35

Mkr till 618 Mkr. Kartongproduktionen gick starkt och
försäljningspriserna för

trävaror ökade. Vattenkraftproduktionen minskade säsongsmässigt. I
första

kvartalet ingick 70 Mkr i resultat från försäljning av en
skogsfastighet.

· Resultatet efter skatt för januari-juni uppgick till 1 266
(januari-juni

2017: 880) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 7,5 (5,2)
kronor. I

resultatet ingår en positiv skatteeffekt om 300 Mkr till följd av
riksdagens

beslut att sänka den svenska bolagsskattesatsen.
· Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 10,1 (9,4) procent.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, +46 8 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, +46 8 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 73 986 51
12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (Vpml).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande onsdagen den 15 augusti 2018 kl 12.00.

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör
basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas
till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara
förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig
avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus
på lönsamhet och ökad förädling. 2017 uppgick Holmens omsättning till
drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss
på holmen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/holmen/r/holmens-delarsrapport-januari-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/308/2592785/891770.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.