Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-07

Hövding Sverige AB : Bokslutskommuniké 2018

Internationell tillväxt bidrar till fortsatt stark försäljningsökning 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN * Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade till 19 061 (14 945) st (28%) |
| * Nettoomsättningen ökade till 29 349 (21 437) TSEK (37%) |
| * Bruttomarginalen uppgick till 27% (22%) |
| * EBITDA uppgick till -10 104 (-7 497) TSEK |
| * Resultatet efter skatt uppgick till -11 158 (-9 782) TSEK |
| * Resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,72) SEK |
| * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 182 (-19 505) |
| TSEK |
| |
| |
| |
| |
| FINANSIELLT RESULTAT ÅRET |
| |
| * Antal sålda Hövdingar för helåret 2018 ökade till 61 208 (40 087) st (+53%) |
| |
| * Nettoomsättningen ökade till 92 535 (56 695) TSEK (+63%) |
| * Bruttomarginalen uppgick till 23% (22%) |
| * EBITDA uppgick till -38 830 (-31 803) TSEK |
| * Resultatet efter skatt uppgick till -41 480 (-40 988) TSEK |
| * Resultat per aktie uppgick till -2,44 (-3,49) SEK |
| * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 419 (-47 345) |
| TSEK |
| |
| VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN SAMARBETE MED LEDANDE ENGELSK CYKELBUTIKSKEDJA |
| |
| |
| Hövding Sverige AB (publ) inledde samarbete med Englands ledande cykelkedja |
| Cycle Republic. Hövding lanserades i deras flaggskeppsbutik samt online redan |
| till 2018 års julförsäljning, för vidare utrullning i de övriga butikerna |
| under 2019. |
| |
| UTFALL AV FÖRETRÄDESEMISSION PUBLICERAD |
| |
| Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) |
| avslutades den 31 augusti 2018 och sammanräkningen visade att emissionen |
| tecknades till drygt 202 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter |
| motsvarade cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen |
| tillförde Bolaget cirka 74,3 MSEK före emissionskostnader. |
| |
| |
| |
| VD-ORD |
| |
| Fördubblad försäljning |
|i Tyskland 2018 - Hövding växer internationellt |
| |
| |
| Omsättningen under kvartal 4 ökade med 37% jämfört med föregående år. |
| Antal sålda Hövdingar ökade med 28%. God tillväxt men lägre än förväntat då |
| förskjutningar i leveranser ledde till förskjutning av försäljning in i |
| januari. |
| Vi börjar nu komma ifatt leveransmässigt och när vi ser till perioden |
| oktober-januari är försäljningsökningen mot föregående år +56%. |
| Det är fortsatt väldigt stark efterfrågan från marknaden. |
| |
| |
| 2018 var ytterligare ett mycket bra årmed en tillväxt på +63%. |
| Årets nyckelmarknader, Sverige Danmark och Tyskland, har samtliga |
| växt starkt. |
| Det är framförallt intressant att se hur positivt Tyskland utvecklas. |
| Försäljningen på den marknaden ökade 2018 med+96% och andra halvan av |
| året hela +118%. |
| Vår strategi att utöka återförsäljare i sport- och livsstilskedjor har gett |
| resultat. Under året har tyska Sportcheck och Globetrotter gått från noll |
| till att redan stå för 8% av omsättningen i Tyskland under Q4. Det bäddar för |
| fortsatt expansion och stark tillväxt i 2019. |
| |
| Vi ser även under kvartal 4 hur arbetet med att förbättra bruttomarginalen |
| börjar ge resultat. Bruttomarginalen landar på 27% (22%). De bättre |
| förhandlade inköpspriserna samt kvalitetsförbättringar har mer än kompenserat |
| den negativa effekten av att alla inköp sker i euro samtidigt som en |
| betydande del av försäljning sker i svenska kronor. 2018 slutar totalt på 23% |
| (22%) med en uppåtgående trend. |
| |
| 2019 kommer i mångt handla om den planerade lanseringen av Hövding 3.0, nu |
| uppkopplad, vilket både gör Hövding säkrare och skapar möjligheter till |
| samarbeten på nya plan. Vårt utvecklingsteam spenderar nu tid i |
| produktionsledet för att implementera produkten och färdigställa den för |
| massproduktion. Viktiga milstolpar i projektet återstår fortfarande men |
| tidsplanen ligger fast att lansera under hösten 2019. |
| |
| 2019 är ett viktigt år för Hövding. Det är ett år då vi fortsätter att växa |
| starkt internationellt. Vi lägger till England och London som en fokusmarknad |
| och fortsätter etableringen i Tyskland. Hövding 3.0 är en viktig del i det |
| och satsningen kommersiellt kommer vara den största vi någonsin gjort. |
| Samtidigt säkrar vi att vi k...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.