Du är här

2018-03-08

Hövding Sverige AB : Delårsrapport 2017 Q4

Pressmeddelande
Malmö, 08.03.2018
VD berättelse finns även på film. http://www.mynewsdesk.com/se/hovding

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 4
Oktober - December 2017

Fortsatt stark tillväxt för Hövding

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| FINANSIELLT RESULTAT * Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade till 14 94 st (10 101) (48%) |
| * Nettoomsättningen ökade till 21 437 (14 770) TSEK (45%) |
| PERIODEN * Bruttomarginalen uppgick till 22% (-10%) |
| * EBITDA uppgick till -7 497 (-12 851) TSEK |
| * Resultatet efter skatt uppgick till -9 782 (-15 165) TSEK |
| * Resultat per aktie uppgick till -0,68 (-1,29) SEK |
| * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 505 (-10 199) |
| TSEK |
| |
| |
| |
| |
| |
| FINANSIELLT RESULTAT HELÅRET |
| * Antal sålda Hövdingar för helåret 2017 ökade till 40 087 (24 797) st (+62%) |
| |
| * Nettoomsättningen ökade till 56 695 (35 724) TSEK (+59%) |
| * Bruttomarginalen uppgick till 22% (-5%) |
| * EBITDA uppgick till -31 803 (-35 907) TSEK |
| * Resultatet efter skatt uppgick till -40 988 (-45 109) TSEK |
| * Resultat per aktie uppgick till -3,30 (-4,41) SEK |
| * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 345 (-22 057) |
| TSEK |
| |
| VIKTIGA HÄNDELSER UPPDATERAD ALGORITM GODKÄND AV RISE |
| |
| I PERIODEN För att ytterligare förbättra kvalitet och säkerhet har vi under 2017 |
| vidareutvecklat produktens algoritm. Närmare 5 000 alternativa algoritmer har |
| simulerats och den valda algoritmen, som under perioden godkändes av RISE |
| (tidigare SP) implementeras nu i produktion. |
| |
| GENOMFÖRD EMISSION |
| |
| Företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 10 oktober |
| 2017 och sammanräkningen visade att emissionen tecknades till cirka 224 |
| procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 98 procent. |
| Företrädesemissionen tillförde Bolaget totalt cirka 37,1 MSEK före |
| emissionskostnader. |
| |
| |
| VD ord |
| |
| 14 945 HÖVDINGAR SÅLDA I KVARTALET |
| |
| |
| |
| |
| |
| Antal sålda Hövdingar under kvartal 4 ökade med 48% jämfört med föregående år. |
| Omsättningen ökade med 45%. |
| 14 945 Hövdingar sålda i kvartalet bekräftar fortsatt ökad efterfrågan då |
| övrig |
| cykelrelaterad försäljning är låg i denna period. |
| |
| I december såldes 6 235 enheter, försäljningsmässigt den bästa månaden |
| någonsin. |
| Sverige är fortsatt den största marknaden, Danmark växte med +125% och i |
| Tyskland |
| sålde vi 2 540 enheter. |
| |
| Tillväxten sker på bred front över de olika försäljningskanalerna. |
| Speciellt anmärkningsvärt är sportkedjorna. Trots att vi under 2017 valde att |
| begränsa antalet butiker i kedjorna representerar sportkedjorna hela 35% av |
| försäljningen i Sverige, en ökning motsvarande 324%. Samtidigt ökar |
| cykelspecialistkanalen, med 36%. |
| Under 2018 planerar vi expansion inom sportkedjor, i Sverige och |
| internationellt. |
| |
| Våra ingenjörer och utvecklare arbetar fort-löpande för att ytterligare |
| förbättra |
| produktens kvalitet och säkerhet. Under 2017 har vi bland annat tagit fram en |
| uppdaterad algoritm som höjer kvaliteten och tryggheten ytterligare ett steg. |
| Efter noggranna tester och verifieringar under årets sista månader har RISE |
| godkänt uppdateringen och den rullar nu in i produktion. |
| |
| Under kvartalet har vi också fokuserat på utveckling av nästa generation |
| Hövding. Vi har nu fastställt konceptet och har nu påbörjat ett mer |
| detaljerat arbete med de olika delarna. Under 2018 kommer vi fastställa |
| design, samt verifiera och certifiera produkten för industrialisering och |
| lansering under 2019. |
| Vega, som vi kallar projektet internt, har som mål att a) sänka |
| tillverkningskostnaden, b) säkerställa kvalitativ produktion i stora volymer |
| samt c) höja och bredda användarupplevelsen ytterligare. |
| |
| Jag noterar med tillfredställelse att vårt rörelseresultat går i rätt |
| riktning och bekräftar att ökad försäljning inte medför motsvarande |
| kostnadsökning. |
| |
| I perioden redovisar vi ett operationellt resultat motsvarande -32% av |
| försäljning, en klar förbättring jämfört med -87% året innan. Ökad |
| försäljning med bibehållna externa- och personalkostnader är anledningen. |
| |
| Vi har nu närmare 90 000 Hövdingar ute i trafiken. Drygt 2 200 olyckor är |
| registrerade där Hövding har skyddat liv vilket ä...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.