Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-13

Hövding Sverige AB : Företrädesemission tecknades till 224 procent

Pressmeddelande

Malmö, 2017-10-13

Hövding Sverige AB (publ) företrädesemission tecknades till 224 procent

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ)
avslutades den 10 oktober 2017 och sammanräkningen visar att emissionen
tecknades till cirka 224 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter
motsvarade cirka 98 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter
motsvarade cirka 126 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen
tillför Bolaget totalt cirka 37,1 MSEK före emissionskostnader.
Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i
enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med
anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 26 september
2017. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.
Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 14 854 071 SEK, fördelat på
totalt 14 854 071 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (HOVD BTA) sker på Nasdaq First North fram
till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i slutet av oktober.

Rådgivare

Avanza är finansiell rådgivare till Hövding i företrädesemissionen, Västra
Hamnen Corporate Finance är projektledare och Advokatfirman Delphi är
juridisk rådgivare till Hövding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Carling, VD, Hövding Sverige AB (publ)

Tel: 040 - 236 868

fredrik.carling@hovding.com

Denna information

Denna information är sådan information som Hövding Sverige AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
13 oktober 2017, kl. 8.30.

Om Hövding Sverige AB

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer "Hövding - Airbag
for Urban Cyclists". En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage
innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut
först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar
cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer
som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding
erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningförmåga
och skydd mot rotationsvåld.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i
Hövding. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare
med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika
eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen
skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Hövding har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Hövding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför
Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel
19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den
lagligen kan riktas.

Hövding Sverige AB (publ) - PM utfall emission 2017-10-13
http://hugin.info/169230/R/2141669/820256.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.