Du är här

2017-09-18

Hövding Sverige AB : Protokoll från extrastämma 2017-09-18

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, den 18 september 2017 i Malmö

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Örjan Johansson. Beslöts att
välja Örjan Johansson till ordförande för stämman.
2 Beslöts att godkänna röstlängd enligtBilaga 1. 2 555 773 av 11 140 553
aktier i bolaget var sålunda representerade, motsvarande 22,94 % av
samtliga aktier i bolaget.
3 Beslöts att utse Peter Svanlund att, jämte ordföranden, justera dagens
protokoll, samt att utse Anna Brandt till protokollförare.
4 Beslöts att stämman var sammankallad i behörig ordning.
5 Beslöts att godkänna framlagd dagordning.
6 Framlades handlingarna enligt 13 kap 6§ samt 14 kap 8§. Ordföranden
redogjorde för bakgrund och motiv till styrelsens beslut om
företrädesemission samt förslag till optionsprogram.
7 Stämman godkände styrelsens beslut om emission av aktier enligtBilaga 2.
8 Beslöts om emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag
enligtBilaga 3.

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga och att samtliga villkor/förutsättningar för ovan beslut var uppfyllda. Det antecknades vidare att styrelsen eller den styrelsen utser därmed är bemyndigad att vidta eventuella smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket. Ordföranden förklarade stämman avslutad. Hövding Sverige AB (publ) - Bilaga 3 optionsprogram
http://hugin.info/169230/R/2134916/816885.pdf
Hövding Sverige AB (publ) - protokoll extrastämma 2017-09-18
http://hugin.info/169230/R/2134916/816882.pdf
Hövding Sverige AB (publ) - Bilaga 1 röstlängd
http://hugin.info/169230/R/2134916/816883.pdf
Hövding Sverige AB (publ) - Bilaga 2 företrädesemissionen
http://hugin.info/169230/R/2134916/816884.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.