Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-12

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) har genomfört emission av konvertibla skuldebrev uppgående till 5 Mkr samt genomfört en riktad ...

Hoylu AB (publ) ("Hoylu" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhöll vid extra bolagsstämma den 16 maj 2017, beslutat om en
riktad kontant nyemission av 1,714,286 aktier till en teckningskurs om 3,50
kronor per aktie ("Nyemissionen") samt emission av konvertibla skuldebrev om
5,000,000 kr.

Genom Nyemissionen tillförs Hoylu 6 Mkr före emissionskostnader.
Teckningskursen i Nyemissionen har bestämts till ett marknadsvärde för aktien
med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionens
genomförande. Tecknarna i Nyemissionen utgjordes av Gerhard Dal, Sonny
Johansson, Jens Miöen, Modelio, Leevest Cap., Oscar Molse, Peter Ferm,
Consentia Group, Satoshi Nakajima och Pollex AS. Nyemissionen syftade till
att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att tillföra nya
aktieägare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Hoylu ökar från 8 600 000 (efter
registrering av Bolagets senaste nyemission) till 10 314 286 aktier. Bolagets
aktiekapital ökar från 708 976 kronor (efter registrering av Bolagets senaste
nyemission) till 850 232 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka
17 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster
i Hoylu.

Konvertiblerna löper på 18 månader med en årlig ränta om 12 %.
Konverteringskursen är satt till 5,50 kr per ny aktie vilket motsvarar cirka
143 procent av Hoylus stängningskurs på Nasdaq First North den 9 juni 2017.
Lånet kan medföra en utspädning om 8 procent av kapitalet vid konvertering på
5,50 kronor. Konvertiblerna har tecknats av Gerhard Dal, Sonny Johansson,
Jens Miöen, Modelio, Leevest Cap., Oscar Molse, Peter Ferm och Consentia
Group.

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på
marknadsmässiga villkor. Syftet med att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är huvudsakligen att Bolaget gör bedömningen att en riktad
emission av konvertibler vid detta tillfälle bedömts vara det för Bolaget
mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering. Konvertibeln kommer inte att
vara föremål för handel.

Malmö 12 juni 2017

Styrelsen för Hoylu AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post kw@hoylu.com

Kortnamn
: Hoylu
Marknadsplats
: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser
: Remium Nordic AB +46(0)84543200
Legal Adviser
: MAQS Advokatbyrå
Hoylu AB

Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med
fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar
för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv
input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att
förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla
arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer
information, besök:www.hoylu.comellerwww.introduce.se/foretag/hoylu

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den
12 juni 2017 kl. 09:00 CEST.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hoylu AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.