Du är här

2017-09-07

Hoylu AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) har hållits i bolagets lokaler i Malmö
den 7 september 2017.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägaren CeWi Invest AS förslag om riktad
nyemission till bolagets anställda, konsulter och styrelseledamöter samt
beslut om implementering av ett aktierelaterat incitamentprogram.

Villkoren för den riktade nyemissionen i korthet

· Emissionen innebär att högst 1 000 000 aktier emitteras. Rätten att
teckna aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma
bolagets anställda, konsulter samt styrelseledamöter.

· Teckningskursen för aktierna ska uppgå till 100 procent av den volymviktade
genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie mellan den 24 augusti 2017
och den 6 september 2017.

· Respektive tecknare ska teckna aktier till ett värde motsvarande minst 20
000 kronor och maximalt 500 000 kronor ("Investeringsbeloppet"). Om det
sammanlagda värdet av samtliga aktietecknares Investeringsbelopp motsvarar
mer än 1 000 000 aktier ska de 1 000 000 aktierna fördelas pro-rata mellan
aktietecknarna i förhållande till värdet av deras respektive
Investeringsbelopp.

· Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att de nya aktierna
ska användas som en del av ett incitamentsprogram riktat till bolagets
anställda, konsulter samt styrelseledamöter. Syftet med incitamentsprogrammet
är att skapa delaktighet för de inbjudna avseende möjligheter och risk i
bolagets utveckling såväl som att säkerställa att de delar Bolagets
målsättning att åstadkomma lönsam tillväxt och långsiktiga utveckling.

Villkoren för det aktierelaterade incitamentsprogrammet i korthet

· Det aktierelaterade incitamentsprogrammet i form av syntetiska
optioner riktar sig till bolagets anställda, konsulter och styrelseledamöter.

· Tilldelning av syntetiska optioner förutsätter att mottagaren har
tecknat sig för aktier i den riktade nyemissionen och lösenpriset för de
syntetiska optionerna är 200 procent av teckningskursen i nyemissionen. De
syntetiska optionerna ger innehavaren rätt till en kontant ersättning
motsvarande hur mycket marknadsvärdet för bolagets aktie den 30 september
2020 överstiger lösenpriset.

· För varje tecknad och betald aktie som en deltagare av
Incitamentsprogrammet har tilldelats vid Nyemissionen ska deltagaren
tilldelas två (2) syntetiska optioner. För varje tecknad och betald aktie
tilldelas tecknaren två (2) syntetiska optioner och för varje tecknad och
varje aktie som bolagets VD har tecknat och betalt i nyemissionen, ska
bolagets VD tilldelas fyra (4) syntetiska optioner.

Aktieägaren CeWi Invest AS fullständiga förslag till besluten ovan har
tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets
hemsida,www.hoylu.com.

Ytterligare frågor:

Stein Revelsby, CEO +1 213 440 2499 E-mail: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO +1 425 829 2316 E-mail: kw@hoylu.com

Denna information är sådan som Hoylu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 september 2017, klockan 17:00.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hoylu AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.