Du är här

2017-08-25

hubbr: Delårsrapport januari-juni 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

Andra kvartalet april - juni 2017
Nettoomsättningen för perioden var 21,0 Mkr (24,9) vilket är en minskning med 15 % jämfört med samma period föregående år
EBITDA uppgick till -1,3 Mkr (-6,2) vilket är en förbättring med 4,9 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA marginalen uppgick till -7,3% (-26,1%)
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,5 Mkr (-6,5) vilket är en förbättring med 5,0 Mkr jämfört med andra kvar- talet 2016
Resultat per aktie uppgick till -0,28 kr (-1,19)
Kassaflödet för perioden är 1,4 Mkr (-0,5), vilket är en förbättring med 1,9 Mkr jämfört med samma period föregående år och även en förbättring jämför med föregående kvartal

Kommentarer till verksamheten

Försäljning och resultat
hubbr Gruppen ser under det andra kvartalet effekten av det hårda arbete som organisationen lagt ned på att förbättra lönsamheten. Omsättningen minskade med 15,5 % till 21,0Mkr (24,9). EBITDA resultatet för andra kvartalet uppgick till -1,3 Mkr, vilket är en förbättring med 4,9 Mkr jämfört med föregående år.

Effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogrammet får fortsatt tydlig effekt under kvartalet
Effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogrammet får fortsatt tydlig effekt under kvartalet, vilket vi kan se i ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. Hubbr gruppen ser löpande över sin kostnadsmassa för att kunna leverera ett positivt resultat till aktieägarna.

Väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2017-07-09 tillträdde Peter Öster som VD och koncernchef. Mattias Kellquist efterträdde samtidigt Peter Öster som styrelsens ordförande
2017-07-10 ansökte och beviljades följande koncernbolag företagsrekonstruktion: hubbr AB, Vendator Callcenter AB, Makalös AB, hubbr People AB och hubbr Contact Center AB
2017-08-14 fattade tingsrätterna, med stöd av de större fordringsägarna, beslut om att företagsrekonstruktionerna skall få fortgå till åtminstone 2017-10-10

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för kvartal tre 2017 lämnas senast den 24
nov 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 25 augusti 2017

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Peter Öster, VD
Tel 070-5533886
peter.oster@hubbr.se mailto:peter.oster@hubbr.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
hubbr Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20963

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.