Du är här

2017-05-19

hubbr: Delårsrapport januari-mars 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

Första kvartalet januari - mars 2017
Nettoomsättningen för perioden var 21,4 Mkr (27,0) vilket är en minskning med 20% jämfört med samma period föregående år
EBITDA uppgick till -1,2 Mkr (-4,3) vilket är en ökning med 3,0 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA marginalen uppgick till -6,8% (-16,9%)
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,5 Mkr (-4,6) vilket är en förbättring med 3,1 Mkr jämfört med första kvartalet 2016
Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,83)
hubbr tecknade avtal för ett pilotprojekt under det första kvartalet, som vid en förlängning uppskattas generera en årsomsättning på 3 Mkr
Kassaflödet för perioden är 1,1 Mkr (-3,8), vilket är en ökning jämfört med föregående period samma år.

Kommentarer till verksamheten

Försäljning och resultat
hubbr gruppen ser under det första kvartalet effekten av det arbete som har lagts ned på förändringen av organisationen. Även om omsättningen minskade med 20,8 % till 21,4Mkr (27,0), noteras en förbättring av EBITDA, som för första kvartalet uppgick till -1,2 Mkr, vilket är en ökning om 3,0 Mkr jämfört med föregående år. Årets första kvartal har historiskt varit svagare än årets övriga kvartal. Fokus ligger nu framgent på intäktshöjande åtgärder för att nå lönsamhet under det andra kvartalet.

Förändringar inom People-verksamheten är den primära orsaken till lägre intäkter under första kvartalet.

Kostnadsmassan och åtgärder
Efter genomförandet av det stora projektet med kostnadsbesparingar har organisationen landat i en mer effektiv organisation med kortare beslutsled och snabbare reaktionsförmåga vid omställningar. Det kan finnas ytterligare förändringar att göra, men fokus i dagsläget är att öka intäkterna, då vår bedömning är att omsättningen kan öka med 15-20 % utan att annat än direkta produktionskostnader ökar.

Väsentliga händelser under perioden
hubbr Contact tecknade ett nytt kundavtal under första kvartalet, ett pilotprojekt, med uppskattad årsomsättning på 3 Mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för kvartal två 2017 lämnas senast fredag den 25 augusti 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 19 maj 2017

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Christian Paulsson, VD
Tel: 08-458 61 00
christian.paulsson@hubbr.se mailto:christian.paulsson@hubbr.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
hubbr Delarsrapport Q1 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20359

Certified Adviser
Bolagets Certified Advisor är Mangold Fondkommission AB
08-503 015 50.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.