Du är här

2018-08-21

Hufvudstaden: Halvårsrapport januari - juni 2018

· Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 4 procent
och uppgick till 648 mnkr (623), vilket främst förklaras av högre
hyresintäkter.

· Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 888 mnkr (859), en
ökning med 3 procent.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 575 mnkr (1 625),
motsvarande 12,48 kronor per aktie (7,88). Ökningen förklaras främst
av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt
omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.

· Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 42,1 mdkr (39,7
vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 161 kronor per aktie
(152 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring var 2
038 mnkr (1 518).

· Soliditeten uppgick till 63 procent (62), nettobelåningsgraden
till 15 procent (15) och räntetäckningsgraden var 10,5 gånger (9,0).

· Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,2 procent (4,3).
Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,8
procent (2,2).

Stockholm den 21 augusti 2018

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör
Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2018
Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och
Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl.
08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hufvudstaden/r/halvarsrapport-januari---juni-2...
http://mb.cision.com/Main/2433/2596263/894591.pdf
http://mb.cision.com/Public/2433/2596263/89c9b2b81de80557.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.