Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Kannattavuuden paraneminen jatkui

.1.-30.9.2016: Kannattavuuden paraneminen jatkuiQ3 2016 lyhyesti * Liikevaihto kasvoi 719 milj. euroon (692 milj. euroa)
* Liikevoitto kasvoi 67 milj. euroon (62 milj. euroa)
* Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,46 euroa (0,43 euroa)
* Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 2 % ja kehittyvillä
markkinoilla 7 %
* Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 10 milj.
euroa ja liikevoittoa 1 milj. euroa.
* Päivitetyt investointinäkymät vuodelle 2016 (julkistettu 24.10.):
Investointien määrän odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2015
investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Q1-Q3 2016 lyhyesti * Liikevaihto kasvoi 2 134 milj. euroon (2 036 milj. euroa)
* Oikaistu liikevoitto kasvoi 202,5 milj. euroon (181,8 milj. euroa);
liikevoitto 202,3 milj. euroa (159,2 milj. euroa)
* Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 1,39 euroa (1,27 euroa);
osakekohtainen tulos 1,39 euroa (1,05 euroa)
* Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä
markkinoilla 8 %
* Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 49 milj.
euroa ja liikevoittoa 5 milj. euroa.
* Vapaa rahavirta vahvistui 79 milj. euroon (38 milj. euroa)

Avainluvut------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q3 2016 Q3 2015 Muutos Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2015 Muutos 2015 |
| Liikevaihto 719,2 692,2 4 % 2 133,5 2 035,9 5 % 2 726,4 |
| Oikaistu käyttökate1 96,1 88,6 8 % 286,6 259,6 10 % 342,0 |
| Prosentti1 13,4 % 12,8 % 13,4 % 12,8 % 12,5 % |
| Käyttökate 96,1 88,6 8 % 286,4 237,0 21 % 319,4 |
| Oikaistu liikevoitto1 66,9 62,4 7 % 202,5 181,8 11 % 237,5 |
| Prosentti1 9,3 % 9,0 % 9,5 % 8,9 % 8,7 % |
| Liikevoitto 66,9 62,4 7 % 202,3 159,2 27 % 214,9 |
| Oikaistu osakekohtainen tulos1, euroa 0,46 0,43 7 % 1,39 1,27 9 % 1,65 |
| Osakekohtainen tulos, euroa 0,46 0,43 7 % 1,39 1,05 32 % 1,43 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)1 14,7 % 14,2 % 14,7 % |
| Oman pääoman tuotto (ROE)1 18,0 % 18,4 % 18,1 % |
| Investoinnit 39,2 34,8 13 % 95,2 96,4 -1 % 146,9 |
| Vapaa rahavirta 41,0 27,2 51 % 78,6 38,2 106 % 91,2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,2 milj. euroa
kaudella Q1-Q3 2016 ja -22,6 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2015 sekä vuonna
2015.
Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitetyt luvut, mukaan lukien
vuoden 2015 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot.
Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania-, North
America-, Flexible Packaging- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit.
Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa
myyty Films -liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut
liittyvät vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Raportissa esitetyt ROI-, ROE-
ja RONA- tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:"Kolmannella vuosineljänneksellä kasvu jatkui hyvällä tasolla Foodservice
Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -segmenteissä. North America- ja
Flexible Packaging -segmenteissä liikevaihdon kasvu oli laimeaa ja olemme
ryhtyneet niissä toimenpiteisiin kasvun vauhdittamiseksi. Konsernin
liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä 2 %
ja vuoden ensimmäisten 9 kuukauden aikana 4 %. Kehittyvillä markkinoilla
kolmannen vuosineljänneksen kasvu oli hyvällä 7 %:n tasolla.

Suhteellinen kannattavuutemme ja pääoman tuottomme paranivat edelliseen
vuoteen verrattuna. 12 kuukauden liukuva liikevoittoprosenttimme oli 9,1 % ja
sijoitetun pääoman tuotto 14,7 % - molemmat likimain maaliskuussa 2015
asettamillamme keskipitkän aikavälin tavoitetasoilla. Myös operatiivinen
kassavirta oli vahva ja saavutti keskipitkän aikavälin tavoitteemme.

Ilmoitimme vuosineljänneksen aikana useista liiketoimintasegmenttiemme kasvua
vauhdittavista hankkeista. Suurin niistä on noin 100 milj. Yhdysvaltain
dollarin investointi uuden tuotantolaitoksen ja jakelukeskuksen
rakentamiseksi Goodyeariin, Yhdysvaltain Arizonaan. Yksikkö tulee parantamaan
kilpailukykyämme ja mahdollisuuksiamme palvella tarjoilupakkaus- ja
vähittäiskauppa-asiakkaita Yhdysvaltojen länsirannikolla ja lounaisosissa.
Flexible Packaging -segmentti rakentaa parhaillaan kolmea uutta
tuotantolaitosta Intiaan. Lisäksi se aloittaa uuden tuotantolaitoksen
rakentamisen Egyptiin. Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentti parantaa
kannattavuuttaan Kiinassa optimoimalla tuotevalikoimaansa ja modernisoimalla
sekä laajentamalla Guangzhoun tuotantolaitosta. Molded Fiber -segmentti vihki
vuosineljänneksen aikana käyttöön uudet tuotantolinjat sekä Venäjällä että
Pohjois-Irlannissa. Olemme päivittäneet investointinäkymiämme vuodelle 2016
äskettäin julkistamiemme kasvuinvestointien, erityisesti Yhdysvaltain
investointihankkeen, seurauksena.

Näemme edelleen toimialallamme hyviä pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia.
Laaja maantieteellinen verkostomme ja halumme kehittää uutta liiketoimintaa
ja rakentaa uusia tuotantolaitoksia ovat vahvuuksiamme, joilla autamme
asiakkaitamme kasvamaan ja palvelemaan kuluttajia kilpailukykyisellä
tavalla."

Tuloskehitys Q3 2016Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 2 %.
Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit
kasvoivat hyvää vauhtia. Kasvu oli maltillisempaa North America -segmentissä
verrattuna edellisvuoden poikkeuksellisen vahvaan kolmanteen
vuosineljännekseen ja vahvaan kasvuun vuoden 2016 toisella
vuosineljänneksellä. Flexible Packaging -segmentin liikevaihto laski.
Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 7 % vaihdellen suuresti
markkinoiden välillä. Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana Itä-Euroopassa ja
Etelä-Aasiassa erityisesti Venäjän ja Intian hyvän kehityksen ansiosta.
Liikevaihto kasvoi Kiinassa, mutta laski Etelä-Amerikassa. Joustopakkausten
vienti Afrikan maihin laski. Konsernin liikevaihto kasvoi 719 milj. euroon
(692 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin
liikevaihtoon oli -10 milj. euroa (40 milj. euroa) vuoden 2015
valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta
valuuttakurssivaikutuksesta aiheutui Englannin punnan heikkenemisestä
suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q3 2016 Q3 2015 Muutos Osuus konsernista |
| |
| Q3 2016 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 195,2 169,5 15 % 27 % |
| North America 244,4 240,3 2 % 34 % |
| Flexible Packaging 216,5 223,6 -3 % 30 % |
| Molded Fiber 67,1 62,4 8 % 9 % |
| Sisäisen myynnin eliminointi -4,0 -3,6 |
| Konserni 719,2 692,2 4 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin-----------------------------------------------------------------------
| Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 5 % 7 % 7 % 8 % |
| North America 2 % 8 % 10 % 5 % |
| Flexible Packaging -3 % 2 % 1 % -1 % |
| Molded Fiber 6 % 5 % 4 % 6 % |
| Konserni 2 % 6 % 6 % 4 % |
-----------------------------------------------------------------------
Konsernin liikevoitto kasvoi Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Flexible
Packaging -liiketoimintasegmenttien vahvan tuloskehityksen myötä. Liikevoiton
kasvua tuki myös Molded Fiber -liiketoimintasegmentin hyvä kehitys, kun taas
North America -liiketoimintasegmentin liikevoitto pysyi hyvällä edellisvuoden
kolmannen vuosineljänneksen tasolla. Konsernin liikevoitto oli 67 milj. euroa
(62 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin
liikevoittoon oli -1 milj. euroa (3 milj. euroa).

Liikevoitto segmenteittäin--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q3 2016 Q3 2015 Muutos Osuus konsernista |
| |
| Q3 2016 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 18,3 13,8 33 % 27 % |
| North America 24,5 25,0 -2 % 35 % |
| Flexible Packaging 18,2 15,7 16 % 26 % |
| Molded Fiber 8,3 7,9 5 % 12 % |
| Muut toiminnot -2,4 0,0 |
| Konserni 66,9 62,4 7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Nettorahoituskulut laskivat 7 milj. euroon (10 milj. euroa). Verokulut
kasvoivat ja olivat 12 milj. euroa (8 milj. euroa).

Vuosineljänneksen voitto oli 48 milj. euroa (44 milj. euroa). Osakekohtainen
tulos oli 0,46 euroa (0,43 euroa).

Tuloskehitys Q1-Q3 2016Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 4 %. Kasvu
oli vahvaa Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber
-liiketoimintasegmenteissä läpi katsauskauden, kun taas North America- ja
Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttien kasvuvauhti vaihteli
vuosineljännesten välillä. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu
oli 8 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa ja Etelä-Aasiassa ja
hienoisesti positiivista Kiinassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 2 134 milj.
euroon (2 036 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin
liikevaihtoon oli -49 milj. euroa (160 milj. euroa) vuoden 2015
valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta
valuuttakurssivaikutuksesta aiheutui Engla...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.