Du är här

2018-07-17

Husqvarna AB: Delårsrapport januari - juni 2018

Kai Wärn, VD och koncernchef:
Efterfrågan på skogs- och trädgårdsmarknaden var god under andra
kvartalet, efter en trög, väderpåverkad början på säsongen under
första kvartalet. Koncernens omsättning ökade med 7% under kvartalet,
justerat för valuta, då alla tre divisioner med lönsam tillväxt
fortsatte att utvecklas positivt. Rörelseresultatet ökade för de tre
divisionerna med lönsam tillväxt, men detta mer än motverkades av en
svagare utveckling för divisionen Consumer Brands. Rörelseresultatet
påverkades negativt av högre råmaterialkostnader, en ansträngd
leveranskedja och fortsatta investeringar i initiativ för lönsam
tillväxt. Sammantaget var koncernens rörelseresultat på 1 925 Mkr (2
002) något lägre än föregående år och rörelsemarginalen sjönk till
13,5% (15,3).

Försäljningen för divisionen Husqvarna ökade med 6% justerat för
valuta, drivet av ökad försäljning av robotgräsklippare och andra
batteridrivna produkter samt åkbara och gå-bakomgräsklippare.
Rörelseresultatet uppgick till 1 201 Mkr (1 180). Divisionen Gardena
hade ytterligare ett bra kvartal med tvåsiffrig tillväxt när
geografisk expansion och produktlanseringar fortsatte att generera
bra försäljningsökningar. Rörelseresultatet översteg fjolårets starka
kvartal och uppgick till 585 Mkr (565). Rörelseresultatet för
divisionen Consumer Brands minskade till -37 Mkr (86), främst
belastad av höljda råvarupriser och en fortsatt utmanande amerikansk
detaljhandelsmarknad.

Divisionen Construction fortsatte fokusera på att leverera organisk
tillväxt samtidigt som integreringen av de förvärvade enheterna
slutfördes. Den valutajusterade försäljningsökningen var 16% i
kvartalet, varav 8% var organisk, med en god utveckling i alla
regioner. Rörelseresultatet ökade till 251 Mkr (233) medan marginalen
minskade på grund av att den förvärvade verksamheten inom
markkomprimering har lägre rörelsemarginaler.

Framöver har vi beslutat att ytterligare öka koncernens insatser och
fokus på premiumutbudet under kärnvarumärkena Husqvarna och Gardena.
Kraftfulla åtgärder vidtas för att lösa divisionen Consumer Brands
undermåliga resultat, där vår närvaro i vissa lågprissegment och
vissa varumärken kommer att upphöra. Som en följd av detta kommer
divisionen Consumer Brands att reduceras i storlek och de återstående
delarna att infogas i divisionerna Husqvarna och Gardena. Den externa
segmentsrapporteringen kommer att ändras från och med den 1 januari
2019. Mer information väntas kommuniceras senast i samband med
offentliggörandet av resultatet för tredje kvartalet i oktober."

Andra kvartalet 2018

· Nettoomsättningen ökade till 14 270 Mkr (13 069), vilket motsvarar
en valutajusterad* ökning på 7%.

· Rörelseresultatet uppgick till 1 925 Mkr (2 002).
· Rörelsemarginalen var 13,5% (15,3).
· Operativt kassaflöde* minskade till 2 059 Mkr (3 634).
· Beslut att ytterligare fokusera på kärnvarumärkena Husqvarna och
Gardena och att omstrukturera divisionen Consumer Brands (se sidan 5
och separat pressmeddelande).

Kontakter
Jan Ytterberg, Finansdirektör, tel. 08-738 90 77
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli
2018 klockan 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa
produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.
Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers,
robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i
Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning
och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens
produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna,
Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant
Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och
professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017
uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000
medarbetare i 40 länder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/husqvarna-ab/r/delarsrapport-januari---juni-20...
http://mb.cision.com/Main/996/2576521/879477.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.