Du är här

2012-02-22

Husqvarna: Res e fin på -259 Mkr väntas i 4 kv - SIX Estimates

4 kv 2011, Mkr Snitt Lägst Median Högst 4 kv 2010

Försäljning 4.603 4.548 4.598 4.669 4.794
- Europe/Asia 2.453 2.369 2.469 2.540 2.609
- Americas 1.507 1.471 1.499 1.557 1.571
- Construction 643 614 647 662 614

Rörelseresultat -172 -193 -170 -145 -63
- Europe/Asia -67 -93 -61 -49 -5
- Americas -93 -129 -102 -52 -39
- Construction 41 19 41 58 28

Res f skatt -259 -276 -268 -237 -199
Nettoresultat -149 -189 -144 -122 -124
Utdelning, kr 1,02 0,75 1,00 1,50 1,50

(SIX) Husqvarna väntas redovisa ett resultat på -259 miljoner
kronor före skatt för det fjärde kvartalet. Det framgår av SIX
Estimates sammanställning av sju analytikers estimat inför
rapporten.
I och med att väldigt få människor klipper gräset eller
häcken mitt i vintern är det fjärde kvartalet säsongsmässigt
svagt för Husqvarna. Vanligtvis utgör försäljningen under
kvartalet någonstans kring 14-15 procent av helårets dito,
vilket innebär att det är svårt att utifrån siffrorna
extrapolera och dra slutsatser om bolagets omedelbara framtid.
Istället kommer en stor vikt att läggas vid bolagets
kommentarer kring trädgårdssäsongen 2012. Vid
niomånadersrapporten förväntade sig den då tillförordnade och
numera permanenta vd:n Hans Linnarson att införsäljningen inför
2012 års säsong skulle bli oförändrad jämfört med 2011, dock med
en förbättrad kanalmix (det vill säga att andelen av
försäljningen som går till fackhandeln ökar).
Om något verkar den bilden har blivit något ljusare. I en
intervju med Bloomberg som publicerades den 11 november sade
Linnarson att det började ljusna på den amerikanska marknaden
och att bolaget inom tre till fem år siktade på att nå en
rörelsemarginal på 5 procent för affärsområdet Americas. Det var
för det uttalandet som aktien sedermera handelsstoppades den 14
november. Budskapet var dock tydligt och det upprepades den 11
januari av finanschefen Ulf Liljedahl på ett seminarium anordnat
av SEB.
Om det fjärde kvartalets siffror bör det nämnas att ett visst
osäkerhetsmoment föreligger i att bolaget startade produktionen
inför säsongen tidigare än vanligt, för att så på sätt, efter
fjolårets produktionsproblem, kunna garantera en god servicenivå
mot kunderna. Det innebär en positiv absorbtionseffekt på
rörelseresultatet i kvartalet men också en negativ effekt på
kassaflödet. Analytikernas verkar dock, av estimaten att döma,
relativt överrens om vilken nivå rörelseresultatet hamnar på.
De flesta analytiker har en avvaktande inställning till
Husqvarna. Det stammar framför allt från de svaga utsikterna för
privatkonsumtionen i Nordamerika och Europa på kort sikt, i
kombination med den, i analytikernas tycke, höga värderingen
jämfört med liknande bolag. Resultatet för 2012 bör dock bli
bättre än 2011 då de extra kostnader på cirka på cirka 400
miljoner kronor som bolaget har haft för produktionsproblemen
vid Orangeburg-fabriken i South Carolina inte kommer åter.
Konjunkturen ligger dock utanför ramen för det som går att
påverka, så istället jobbar bolaget med att förbättra mixen och
öka effektiviteten i produktionen. Mixförbättringarna ska komma
från en ökad andel försäljning från premiummärken (genom ett
ökat fokus på fackhandeln i framför allt USA och genom
relanseringen av McCulloch som premiummärke för privatpersoner).
Produktionen ska förbättras genom ett ökat fokus på "lean
manufacturering". Framstegen på de här områdena sker dock
långsamt och gradvis och på det stora hela förväntar sig
analytikerna därför ett relativt händelsefattigt 2012.
Rapporten kommer på torsdagen den 23 februari kring klockan
13.00 på morgonen. Rapporten presenteras därefter på en
telefonkonferens klockan 15.30.

Estimat från Carnegie, Danske Markets Equities, Deutsche
Bank, Handelsbanken Capital Markets, JP Morgan, Pareto
Securities och SEB Enskilda ingår i enkäten.

Andreas Johansson, tel +46 31 350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.