Du är här

2018-08-27

Hybricon: Delårsrapport jan - juni 2018

Perioden januari - juni 2018

· Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 10 322 (kSEK 5 076)
· Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK -9 018 (kSEK -19 160)
· Periodens resultat uppgick till kSEK -9 205 (kSEK -19 297)
· Resultat per aktie: SEK -0,21 (SEK -0,43)
· Eget kapital per aktie: SEK 0,26 (SEK 0,71)

Andra kvartalet april - juni 2018

· Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 6 823 (kSEK 1 677)
· Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK -1 432 (kSEK -9 838)
· Periodens resultat uppgick till kSEK -1 539 (kSEK -9 882)
· Resultat per aktie: SEK -0,03 (SEK -0,22)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Den 8 maj 2018 meddelade Hybricon att bolaget tecknat ett ramavtal med
Nettbuss AS gällande möjlig leverans av elbussar och tillhörande
tjänster.

Hybricon meddelar den 14 maj 2018 att Umeå Kommunföretag valt att
tilldela en annan

leverantör ordern rörande upphandling av elbussar och laddstationer
med tillhörande service

och reparationstjänster. Styrelsen har därefter analyserat och
utvärderat beslutsunderlaget och meddelade den 21 maj att bolaget
kommit fram till att ingen saklig grund fanns för överklagan.

Den 4 juni 2018 meddelar Hybricon att bolaget - som ett led i
kommunicerad kostnadsreducering på grund av utebliven order - har
genomfört facklig förhandling om neddragningar av personalstyrkan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD:s kommentarer om verksamheten

Trots att Hybricon under våren gick miste om en viktig order så finns
det ändå anledning att peka på de faktorer som har utvecklats
positivt under första halvan av 2018. Den viktigaste är att
uppgraderingen av vårt system gör att vi har en fungerade produkt att
erbjuda marknaden.

I maj i år blev det klart att Hybricon inte får beställningen av nya
elbussar från Umeå Kommun. Detta var naturligtvis ett bakslag för
bolaget som det i nuläget är svårt att se de långtgående
konsekvenserna av. Men det finns ändå skäl att trycka på det positiva
som faktiskt har hänt så här långt under 2018.

Det absolut främsta är stora utvecklingssteg av våra produkter som gör
att vi har fullt fungerande och vintertestade bussar att erbjuda våra
potentiella kunder, där en av över hundra förbättringar är en ny
teknisk lösning gällande hjulmotorerna.

Detta är värt att påpeka eftersom problemen med just hjulmotorena var
det som till stor del bromsade utvecklingen under 2017. Det är också
värt att påpeka eftersom det finns skäl att tro att många aktörer,
inklusive många potentiella kunder, förmodat att dessa tekniska
problem kvarstår. Så är alltså inte fallet, och en viktig uppgift för
oss är att föra ut budskapet till marknaden att våra bussar fungerar
och producerar mycket bra, även vid körning i tio centimeter nysnö i
-25°C.

Positivt är också att den totala marknaden för eldriven
kollektivtrafik växer, och förväntas växa ytterligare. En viktig
drivkraft är att många större städer och geografiska regioner har
planer på att införa miljözoner och har fastställda mål att minska
buller och koldioxidutsläpp. I Sverige finns beslutet att
transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska minska med 70 procent
fram till 2030. Att Hybricon ligger långt fram inom ett segment som
inte bara växer, utan också förväntas bli dominerande inom några år,
känns naturligtvis både spännande och hoppingivande. Med våra
eldrivna bussar anpassade för vinterklimat gör att vi dessutom är
extra starka inom en nisch som också förväntas växa de kommande åren.

Bolagets ledning och styrelse har startat ett antal
affärsutvecklingsprojekt i syfte att bredda verksamheten. Det kommer
i så fall ske inom det område där vi byggt upp vår kompetens, det
vill säga utveckling och service av elfordon eller inom
transportsektor med potential till närstående elektrifiering. Min
förhoppning är att vi innan årsskiftet skall kunna presentera en
breddad verksamhet och förutsättningar för finansiering för att
brygga likviditeten fram till nya order.

Besparingsprogrammet som lanserades i början av juni löper enligt plan
och beräknas vara genomfört under tredje kvartalet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utvecklingen hittills under
året har bjudit på både motgångar och framsteg. Men det positiva är
att vi har något att jobba både med och för, det vill säga att med
våra bussar etablera oss på en krävande men expansiv marknad.

Johan Suup

Verkställande direktör

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37
06 email johan.suup@hybricon.se eller

Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email
dennis.jensen@hybricon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 augusti 2018.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera
kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt
därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen
produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs
främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med
varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i
kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på
AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hybricon/r/delarsrapport-jan---juni-2018,c2601193
http://mb.cision.com/Main/12490/2601193/897757.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.