Du är här

2017-05-17

Hybricon: Hybricon: Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

Hybricon Bus System AB (publ) har genomfört en företrädesemission av
units som avslutades den 31 mars 2017. Inklusive teckningsåtagande
(exklusive garantiåtagande) tecknades emissionen till cirka 34,4 MSEK
motsvarande en teckningsgrad om cirka 97 procent. Units benämns
betalda tecknade units (BTU). Företrädesemissionen är nu registrerad
hos bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 22 maj 2017.
Därefter kommer BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner och
upptas till handel på Aktietorget den 24 maj 2017.

Hybricon kommer efter omvandling av BTU att ha 44 538 978 utelöpande
aktier och 29 692 652 utelöpande teckningsoptioner.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie
till kurs 3,00 SEK under perioderna 25-31 januari 2018, 26-30 mars
2018, 25-31 maj 2018, 25-31 juli 2018 samt 24-28 september 2018.
Efter den 22 maj 2017 kommer BTU att omvandlas till aktier och
teckningsoptioner och de nyemitterade aktierna och
teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive
depå/vp-konto den 24 maj 2017. Första handelsdag på Aktietorget för
nyemitterade aktier och teckningsoptioner är 24 maj 2017.

ISIN-kod för aktie Hybricon, kortnamn HYCO: SE0006966115
ISIN-Kod för BTU Hybricon, kortnamn HYCO BTU: SE0009664691
ISIN-kod för TO i Hybricon, kortnamn HYCO TO: SE0009664675
Antal aktier och aktiekapital
Efter registrerad företrädesemission hos Bolagsverket uppgår det
totala antalet aktier i Hybricon till 44 538 978 stycken, vilket ger
ett aktiekapital om 4 453 897,80 SEK.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance var finansiell rådgivare till Hybricon i
samband med nyemissionen.

För ytterligare information med anledning av nyemissionen, vänligen
kontakta:

Göteborg Corporate Finance
Telefon: 031-13 82 30
E-post: info@gcf.se
För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37
06 email johan.suup@hybricon.se eller

Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email
dennis.jensen@hybricon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 Mars 2017.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera
kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt
därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen
produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs
främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med
varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i
kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på
AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hybricon/r/hybricon--omvandling-av-btu-till-ak...
http://mb.cision.com/Main/12490/2267792/675884.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.