Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-15

IAR Systems Group AB: IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2018

Försäljningen ökar med 17% under andra kvartalet
Periodens nettoomsättning 184 MSEK och EBITDA 65 MSEK
Rörelsemarginal 29 procent, kassaflöde 36 MSEK

JANUARI-JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 184,5 (173,2) MSEK
· Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 12 %
· EBITDA uppgick till 64,7 (61,5) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 35,1 (35,5) procent

· Rörelseresultatet uppgick till 53,2 (52,0) MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal om 28,8 (30,0) procent.

· Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader om 3,2 MSEK
· Resultat före skatt uppgick till 51,1 (51,1) MSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,97 (3,17) SEK,
efter utspädning till 2,97 (3,17) SEK

· Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 2,98 (3,92)
SEK

· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 44,3 (58,8) MSEK
· Nettokassan uppgick vid periodens slut till 81,7 (61,7) MSEK
APRIL-JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 95,6 (86,8) MSEK
· Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 17 %
· EBITDA uppgick till 30,0 (30,9) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 31,4 (35,6) procent

· Rörelseresultatet uppgick till 23,7 (25,8) MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal om 24,8 (29,7) procent .

· Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader om 3,2 MSEK
· Resultat före skatt uppgick till 22,0 (25,7) MSEK
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,20 (1,68) SEK,
efter utspädning till 1,20 (1,68) SEK

· Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,22 (1,98)
SEK

· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 25,2 (32,3) MSEK
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· En riktad nyemission om 812 000 B-aktier genomförs vilket tillför
Bolaget 178,6 MSEK före emissionskostnader.

· IAR Systems förvärvar Secure Thingz och genomför en
apportemission. Se vidare not 7 "Förvärv av Secure Thingz".

· På extra bolagsstämma den 16 juni beslutades att införa ett
långsiktigt incitamentsprogram för de anställda. Bolagsstämman
beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om utbyte av
optioner för anställda i samband med förvärvet av Secure Thingz, Inc.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB

Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som [· AB] är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl.
14.00 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i
inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen
över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan
1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet
och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland
annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik,
konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor
i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems
Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information
finns på www.iar.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iar-systems-group-ab/r/iar-systems-group-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/1072/2592943/891805.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.