Du är här

2018-08-16

ICA Gruppen AB: ICA Gruppens delårsrapport andra kvartalet 2018

Pressmeddelande Solna, 16 augusti 2018

Stark försäljning - satsningar pressar marginalen kortsiktigt

Andra kvartalet 2018 i sammandrag

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 29 258 Mkr (27 940), en
ökning med 4,7 procent

· Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster var 1 041 Mkr
(1 094)

· I rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ingår
kostnader på 17 Mkr (16) för den tidigare planerade integrationen av
IKI i Litauen

· Periodens resultat uppgick till 935 Mkr (1 021). I resultatet
ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av
anläggningstillgångar med netto -90 Mkr (165)

· Resultat per aktie var 4,62 kr (5,06)
· Omvärdering av uppskjutna skatteskulder och skattefordringar på
grund av kommande sänkning av bolagsskatten har inneburit en positiv
skatteeffekt på 202 Mkr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 755 Mkr
(2 001). Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 2 188 Mkr (1
836)

· Avtal tecknades med det brittiska företaget Ocado om ny
e-handelslösning i Sverige

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

· Inga väsentliga händelser har ägt rum efter kvartalets utgång

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

"Trenderna från årets första kvartal fortsätter in i det andra
kvartalet. Bra försäljningstillväxt, god fart i e-handeln, starkt
kassaflöde och bra resultatutveckling i flera av koncernens
verksamheter. Samtidigt har vi ett svagt resultat i ICA Sverige, där
den goda försäljningsutvecklingen inte avspeglas i rörelseresultatet.
Tydliga åtgärder för att återställa lönsamheten genomförs nu."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frans Benson, IR Direktör

tel. +46 8-561 500 20

ICA Gruppens presstjänst

Tel +46 10 422 52 52

Press- och analytikermöte

Torsdagen den 16 augusti kl. 10.00 arrangerar ICA Gruppen ett press-
och analytikermöte

på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Vd Per Strömberg och CFO Sven
Lindskog presenterar delårsrapporten. Mötet webbsänds och går att
följa på www.icagruppen.se/investerare

Det finns också möjlighet att ringa in på tel:

SE +46 856642695

UK +44 2030089809

Kalender

25 oktober 2018 Delårsrapport Kvartal 3

13 december 2018 Kapitalmarknadsdag

7 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
torsdagen den 16 augusti 2018, kl 07.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på
mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i
huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och
förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster
och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår
även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ica-gruppen-ab/r/ica-gruppens-delarsrapport-an...
http://mb.cision.com/Main/7955/2593321/892055.pdf
http://mb.cision.com/Public/7955/2593321/81e38a61dda24af4.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.