Du är här

2018-08-10

Iconovo AB publ: Viktiga leveranser gav positivt resultat

Iconovo AB publ

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Andra kvartalet i korthet

Operativt

* Intensivt projektarbete utfördes under andra kvartalet i tre pågående
kundprojekt. Kundprojekten fortskred enligt plan, och delleveranser
fakturerades vid utgången av kvartalet i samtliga projekten.
* Iconovo inledde samarbete om utveckling av bolagets produktplattform ICOone
med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd.
* Dr Mikael Ekström utsågs till VP Development på Iconovo AB. Han tillträder
sin nya tjänst i september 2018.
* Aktien i Iconovo AB (publ) noterades på Nasdaq First North, Stockholm, den
6 april 2018.
* Den 12 april registrerades bolagets nyemission vid Bolagsverket, och
bolagets aktiekapital ökade till 677 600 kronor fördelade på 6 776 000
aktier.

Finansiellt

* Försäljningen uppgick under andra kvartalet till 5 466 kSEK (7 771 kSEK
under andra kvartalet 2017).
* Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 219 (1 226) kSEK.
* Bolaget tillfördes 36 757 kSEK (efter emissionskostnader om 3 668 kSEK) i
likvida medel från nyemission. Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel
till 56 885 (29 263) kSEK.
* Kundfordringarna ökade i kvartalet med 4 507 kSEK då delleveranser
fakturerades i slutet av kvartalet. Kassaflödet från den löpande
verksamheten under andra kvartalet uppgick till -4 082 (-200) kSEK, och
periodens kassaflöde uppgick till 32 337 (19 994) kSEK
* Eget kapital per 30 juni 2018 uppgick till 64 473 (29 761) kSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Bolaget har i juli skrivit avtal med det multinationella företaget Stevanato
Group rörande tillverkning, internationell marknadsföring, försäljning och
distribution av sin kapselbaserade inhalator ICOcap. Som en del av avtalet
kommer Iconovo att få en s k technology access fee motsvarande 200 kEUR och
kommer framgent att få royalty på Stevanatos försäljning.

Lund den 10 augusti 2018

STYRELSEN

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77,orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 augusti 2018 klockan 08:00 CET.
OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom
inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande
läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men
Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av
inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få
tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de
komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo
licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en
snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre
kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på
Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är
Bolagets Certified Adviser.

Iconovo AB delårsrapport 30 juni 2018
http://hugin.info/175748/R/2209896/860351.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Iconovo AB publ via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.