Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

ICTA AB: ICTA avyttrar River

ICTA har träffat avtal att avyttra koncernens innehav i River till
minoritetsägarna i detta bolag. ICTA äger 70 procent av aktierna i
River. River är en digital Business-to-Consumer-byrå som erbjuder
tjänster i inom digital innovation och reklam med cirka 35
medarbetare, huvudsakligen i Stockholm.

Avyttringen ska ses som ett led i styrelsens arbete att säkra och
skapa aktieägarvärde för ICTAs aktieägare och i ljuset av att River
uppvisar en hög volatilitet vad gäller lönsamhet. För helåret 2018
redovisade River ett negativt rörelseresultat om 5,2 MSEK, varav
huvuddelen i andra kvartalet. För första halvåret 2019 har River
redovisat ett rörelseresultat om 0,6 MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om 2,1 procent.

Köpeskillingen för ICTAs aktier i River uppgår till 3 MSEK, varav 1
MSEK erläggs kontant och 2 MSEK i en köparrevers med förfall
2021-08-01. Därutöver kan tilläggsköpeskilling utgå baserat på
utfallet av verksamheten under åren 2020, 2021 och 2022 samt vid
större ägarförändring i bolaget. Enligt överenskommelsen ska River
under de kommande tre åren löpande reglera en skuld till ICTA om
cirka 1,8 MSEK, som ICTA tidigare av försiktighetsskäl skrivit ned
till 0,4 MSEK.

Baserat på grundköpeskillingen beräknas avyttringen ge upphov till en
realisationsförlust om cirka 4,0 MSEK. Försäljningen är villkorad av
godkännande av bolagsstämma i ICTA, vilken styrelsen avser kalla till
inom kort. Köpare utgörs av Rivers huvudsakliga minoritetsägare.

Efter avyttringen består ICTAs operativa verksamhet av den helägda
digitala konsultkoncernen FFW, som globalt erbjuder tjänster inom
digital teknologi, data, design och komplexa digitala plattformar.

Erik Åfors, styrelseordförande ICTA, erik@tillsvidare.nu, 0734 340
770.

Denna information är insiderinformation som ICTA AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 september 2019 kl. 12:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/icta-ab/r/icta-avyttrar-river,c2918607
https://mb.cision.com/Main/670/2918607/1114058.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.