Du är här

2018-08-21

Idogen: Idogen AB Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2018)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -8 689 (-4 659) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -8 669 (-4 662) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 896 (-1
412) TSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,42 (-0,38)
SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,38)
SEK

PERIODEN (JANUARI - JUNI 2018)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -15 797 (-7 935) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -15 510 (-7 939) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 102 (-4
146) TSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,75 (-0,65)
SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,41 (-0,65)
SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start
av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och
initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts
även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO
T-projektet till tidigast slutet av 2020.

· Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra
kvartalet genom anställning av Hanne Risager Romedahl som ny
forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter
Anette Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig
expert.

· Årsstämman omvalde Agneta Edberg som ordförande, Leif G Salford,
Christina Herder och Karin Hoogendoorn som ledamöter

· TO2 lösenperiod inföll under kvartalet och gav 20 TSEK
VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· I januari betalade EU ut den första delen av Horizon
2020-bidraget om 1,2 MEUR. Under de kommande 24 månaderna kommer
ytterligare 1,7 MEUR att utbetalas.

· Idogens forskningsavdelning flyttades från Biomedicinskt centrum
i Lund till Medicon Village i Lund.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj
med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar.

· Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens
utgång som påverkar resultat och ställning.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

[image]

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 augusti 2018.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att
undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller
kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets
längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten
av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande
antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra
avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på
patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil
och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en
mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer
information, besök www.idogen.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/idogen-ab-delarsrapport-januari-juni-...
http://mb.cision.com/Main/12368/2595085/894799.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.