Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

Idogen: Sista dag för handel med BTU den 24 juli 2017

Företrädesemissionen som genomfördes under juni 2017 är nu registrerad
hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med Idogens BTU (betald tecknad unit) är den 24
juli 2017 och stoppdagen är den 26 juli 2017. De nya aktierna och
teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den
28 juli 2017.

Antal aktier uppgår till 20 778 472 stycken. Aktiekapitalet uppgår
till 1 454 493,04 SEK. Härutöver finns 8 555 883 utestående
teckningsoptioner av serie TO 2 och 8 555 883 utestående
teckningsoptioner av serie TO 3.

Första dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 31 juli
2017.

Villkor för TO2 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för
varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som
motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för
Bolagets aktier under perioden 9 - 27 april 2018. Teckningskursen kan
dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga
rum under perioden 3 - 18 maj 2018.

Villkor för TO3 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för
varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som
motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för
Bolagets aktier under perioden 25 februari - 15 mars 2019.
Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga
13 SEK/aktie.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga
rum under perioden 19 mars - 1 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret
efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt
sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för
svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot -
såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och
patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska
läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod
programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt
motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka
immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig
till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av
hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med
koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett
tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid
transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena
vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och
förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska
risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en
immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information,
besök www.idogen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/sista-dag-for-handel-med-btu-den-24-j...
http://mb.cision.com/Main/12368/2313322/701932.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.