Du är här

2018-08-29

Igrene: AB Igrene offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

AB Igrene, offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets
företrädesemission, vars teckningstid inleds den 30 augusti 2018.
Memorandum och anmälningssedel för teckning utan teckningsrätt finns
tillgängliga på bolagets (www.igrene.se), Spotlight Stock Markets
(www.spotlightstockmarket.com) och Eminova Fondkommissions
(www.eminova.se) respektive hemsidor.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid: 30 augusti - 18 september 2018.
Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie.
Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 5 206 602 aktier. Vid
full teckning uppgår total emissionslikvid till cirka 23,4 MSEK.

Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 28 augusti 2018. Sista dag för
handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24
augusti 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 27 augusti 2018.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen är registrerade som
aktieägare i Igrene äger företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls tre
teckningsrätter. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en
ny aktie.

Antal utestående aktier före nyemissionen: 8 677 670 aktier.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske
på Spotlight under perioden 30 augusti - 14 september 2018.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske
på Spotlight från och med den 30 augusti och pågå fram till dess att
Bolagsverket har registrerat nyemissionen. För ytterligare
information kontakta:

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD

lars.svensson@igrene.se

070-295 30 70

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i tretton år. Bolaget har
undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av
den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskra-tern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju
områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några
platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/ab-igrene-offentliggor-memorandum-inf...
http://mb.cision.com/Main/11631/2603843/899531.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.