Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-20

Igrene: Igrene planerar för nyemission i november 2019

Styrelsen bjuder in till extra bolagsstämma den 24 oktober 2019 för
beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
samt för beslut om ändring av bolagsordningen.

- Igrene har många tålmodiga investerare som stöttat bolaget under
många år. Igrene vill nu erbjuda dessa en chans att förstärka sitt
aktieinnehav när bolaget nu intensifierar pågående fältarbeten, säger
styrelseordföranden Karl-Åke Johansson.

Villkoren för nyemissionen enligt styrelsens förslag till
bolagsstämman är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt
att teckna en ny aktie.

Teckningskursen föreslås vara 1,70 kronor per aktie.

Teckningstiden sättes till 12 - 26 november 2019. Handel med
teckningsrätter sker från den 12 november till och med den 22
november.

Igrene kommer vid fullteckning att utöka antalet aktier med 13 115 469
stycken och tillföras 22,3 miljoner kronor före emissionskostnader,
som ännu inte är kända.

Emissionslikviden skall användas bl.a till de intensifierade
fältarbeten som Igrene informerar om i separat pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 september 2019.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna.
Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000
aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av
dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om
pågår. I juni månad 2019 har Igrene ansökt hos Bergsstaten om
brytningskoncession (produktionstillstånd) inom det så kallade
Morafältet.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora
områden av den del av Siljans-ringen som ligger utanför
nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller
gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/igrene/r/igrene-planerar-for-nyemission-i-nov...
https://mb.cision.com/Main/11631/2909817/1108834.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.