Du är här

2018-08-21

Igrene: Nyemission i Igrene

AB Igrenes styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från
bolagsstämma den 22 januari 2018, beslutat genomföra en
företrädesemission om högst 5 206 602 aktier. Teckningskursen är 4,50
kr per aktie, och vid full teckning tillförs Bolaget ca 23,4 Mkr.
Nyemissionen omfattas av emissionsgarantier och teckningsförbindelser
om lägst 10 Mkr.

Antal aktier i nyemissionen: 5 206 602

Nuvarande antal aktier: 8 677 670

Teckningstid: 30 augusti - 18 september 2018

Avstämningsdag för företräde: 28 augusti 2018

För en gammal aktie erhålles tre teckningsrätter. Det krävs fem
teckningsrätter för att teckna en ny aktie.

Även de som tidigare inte är aktieägare i Igrene är välkomna att
teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under
perioden från och med den 30 augusti till och med 14 september 2018.
Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 30
augusti 2018 till och med att emissionen registrerats hos
Bolagsverket.

Som tidigare meddelats har Bolaget ingått avtal med den danska fonden
Formue Nord Markedsneutral AS om en anpassad konvertibelbaserad sk
equity line om högst 15 Mkr. Vid den extra bolagsstämma i Igrene som
genomförs den 27 augusti 2018 kommer nödvändiga beslut för denna
equity line att behandlas. Den extra stämman behandlar således inga
frågor som är direkt relaterade till den nu beslutade nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD
lars.svensson@igrene.se
070-295 30 70

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kon-taktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 augusti, 2018.

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i tretton år. Bolaget har
undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av
den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskra-tern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju
områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några
platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/nyemission-i-igrene,c2597007
http://mb.cision.com/Main/11631/2597007/894989.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.