Du är här

2017-05-23

Igrene: Produktionstestet utvecklas positivt

Pågående långtidstest med produktion av metangas uppvisar en positiv
trend. Nu förlängs testet en vecka för att se om trenden håller i
sig.

Det har nu gått tre veckor sedan produktionstestet startades. Den
ur-sprungliga planen var att testet skulle pågå i tre veckor varefter
hålet får vila en vecka och därefter fortsätter testet ytterligare en
vecka.

De viktigaste variablerna för testet uppvisar en positiv bild över
tiden - vattentemperaturen ökar liksom gasvolymerna medan trycket in
i avgas-anläggningen är stabilt.

Det har därför bestämts att förlänga den inledande testperioden en
vecka för att utröna om trenden håller i sig. Se för övrigt
diagrammet nedan. (diagram i pdf)

Testresultat så långt

När testet startades låg vattentemperaturen på 10 grader C och uppgår
nu

till 18 grader C.
Inledningsvis pumpades ca 20 m3 vatten/timme men nu endast 1 m3.
GLR (Gas Liquid Ratio), dvs antal m3 gas per m3 vatten, har under
första veckan som genomsnitt legat på 6-7 m3 gas per m3 vatten men
har nu ökat till 18-19 m3 gas per m3 vatten.

Koncentrationen av gas påvisar konstanta värden på över 96% metan.
Slutsats

Det är tydligen så att just här på denna borrplats har Igrene kanske
kontakt med större djup och med reservoar med fri gas.
Vattentemperaturen och GLR tyder på detta.

Produktionsteknik

Ett 7" bottenförslutet rör har sänkts till 245 meters djup. Detta rör
har per-forerats på nivån 203 meter och pumpen har sedan satts ner i
röret på 243 meters djup. När pumpen körs dras vattnet in i hålen på
203 metersnivån och därvid åstadkommes en trycksänkning om 20 bar som
frigör gasen, som annars är delvis bunden i vattnet, inne i röret
(downhole degasing) och gasen strävar uppåt och in i mätanläggningen
varefter den facklas.

För ytterligare information

kontakta Mats Budh, verkställande direktör,

mats.budh@igrene.se

070-650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2017.

Om Igrene
AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna.
Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 2 500 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål
förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det
handlar om.

Igrene har varit verksamt i 14 år. Bolaget har undersökningstillstånd
för gas och olja inom mycket stora områden av den del av
Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där
förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är
goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene
fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför
kraterkanten. Se www.igrene.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/igrene/r/produktionstestet-utvecklas-positivt,...
http://mb.cision.com/Main/11631/2271839/678538.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.